Vụ Trưởng Vụ Cao Đài thăm các Hội Thánh

Gửi ngày 09/10/2014
Vụ Trưởng Vụ Cao Đài thăm các Hội Thánh
Ngày 7/9/2014, nhân dịp Hội thánh Tiên Thiên tổ chức Lễ hội Bàn Đào và Hội thánh Ban Chỉnh đạo tổ chức Đại lễ Vía Đức Phật mẫu, ông Nguyễn Đắc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Cao đài, Ban Tôn giáo Chỉnh phủ đã tới thăm và tặng quà hai Hội thánh.