KẾT QUẢ CỨU TRỢ  ĐỒNG BÀO ẢNH HƯỞNG CƠN BÃO MIỀN TRUNG

Gửi ngày 18/11/2016
KẾT QUẢ CỨU TRỢ  ĐỒNG BÀO ẢNH HƯỞNG CƠN BÃO MIỀN TRUNG
        Tổ Chức Liên Giao                   ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Các Hội Thánh và Tổ chức Cao Đài                Công Bình - Từ Bi - Bác Ái
             Số 07/PT-TCLG                                              Năm thứ 91
                             ***
Bến Tre, ngày 12 tháng 10 năm Bính Thân (13/11/2016)
 
                                                PHÚC TRÌNH
KẾT QUẢ CỨU TRỢ  ĐỒNG BÀO ẢNH HƯỞNG CƠN BÃO MIỀN TRUNG
 

Kính gởi:Quý Anh Chị lớn- Quý Chức sắc các Hội Thánh và Tổ Chức Cao Đài.

- Căn cứ kết quả theo tinh thần vi bằng cuộc họp Tổ chức Liên giao vào ngày 18/9/Bính Thân (18/10/2016) tại hội trường Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên.
- Căn cứ thông báo số 06/TB- HĐĐH  của Hội đồng điều hành Tổ chức Liên giao ngày 22/ 9/Bính Thân (22/10/2016) v/v kêu gọi các Hội Thánh và Tổ chức Cao Đài đóng góp tài chánh cứu trợ đồng bào miền trung bị thiệt hại cơn bão số 06  vừa qua.
- Được sự thống nhất của quý anh chị lớn Hội đồng điều hành trong Tổ chức Liên giao về việc cử phái đoàn cứu trợ tại tỉnh Quảng Bình.
Ban thư ký đoàn trân trọng kính phúc trình kết quả như dưới đây:
I. THÀNH PHẦN PHÁI ĐOÀN :
1. AL Chánh Phối sư: Huỳnh Thanh Phong - Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên (Bến Tre) Trưởng đoàn.
2. AL Phối sư: Lê Văn Tròn -Giáo Hội Cao Đài Việt Nam Bình Đức (Tiền Giang) Phó đoàn.
3. Giáo sĩ : Hoàng Mai – Vĩnh Nguyên Tự (Long An) Phó đoàn.
4. Giáo Hữu: Thái Khỏe Thanh (Bùi Văn Khỏe)- Hội Thánh Cao Đài  Ban Chỉnh Đạo (Bến Tre) Thư ký
5. Giáo hữu: Hương Hạnh (Đinh Thị Hạnh -Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan (Bình Định) Thư ký
6. Đạo Tỷ Huyền Như Nhiếp(Phùng Bích Thuyền) -Hội Thánh Minh Lý Đạo (Tam Tông Miếu) phụ trách tài chính.
7. Đạo Tỷ Đại Cơ Mạng(Phạm Thị Chơn Trí)- Hội Thánh Minh Lý Đạo (Tam Tông Miếu) phụ trách tài chính.
8. Đạo Huynh Nguyễn Trí - Ban Hành Thiện -Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (Đà Nẵng) -phụ trách đối ngoại.
9. Đạo HuynhLê Công Được - Ban Hành Thiện -Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (Đà Nẵng) -phụ trách đối ngoại.
10. Đạo TỷHồ Thị Lan- Phó Trị sự Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (Đà Nẵng) – phụ trách hậu cần.
11.Thính Thiện: Lê Thị Huệ - Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (Đà Nẵng) – phụ trách hậu cần.

          Ngày 09/ 10/ Bính Thân (10/11/2016):

 10 giờ khởi hành từ TP Hồ Chí Minh (Phương tiện Máy bay) vào lúc 17 giờ đoàn tập trung điểm hẹn tại Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài – dùng cơm xong, lúc 19 giờ 30 Giáo sư Thượng Thứ Thanh-  Chưởng Quản Cơ quan Hành chánh cùng quý chức sắc đại diện Hội Thánh Truyền Giáo tiếp đoàn và tham dự cuộc họp thảo luận thống nhất các vấn đề cần thiết cho việc cứu trợ ngày(10/10/Bính Thân).

 

         

Thống nhất chức danh và nhiệm vụ 11 vị trong đoàn như đã ghi trên -  giao việc liên hệ với Chính Quyền MTTQ - tỉnh Quảng Bình , Hội Chữ Thập Đỏ địa phương thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch - hợp đồng xe chở đoàn đến điểm cứu trợ do Hội Thánh Truyền Giáo đảm trách.

II. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓP:
STT CÁC ĐƠN VỊ SỐ TIÊN
01 HTCĐ Ban Chỉnh Đạo (Bến Tre) 15.000.000
02 HTCĐ Tiên Thiên (Bến Tre) 15.000.000
03 HTCĐ Minh Chơn Đạo (Cà Mau) 15.000.000
04 Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (Đà Nẵng) 15.000.000
05 Giáo Hội Cao Đài Việt Nam – Bình Đức (Tiền Giang) 15.000.000
06 Hội Thánh Minh Lý Đạo TamTông Miếu (TP Hồ Chí Minh) 15.000.000
07 Hội Thánh Cao Đài Bạch Y (Kiên Giang) 10.000.000
08 Pháp Môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi (Cần Thơ) 10.000.000
09 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo (TP Hồ Chí Minh)   5.000.000
10 Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan (Bình Định)   5.000.000
11 Hội Thánh Cao Thượng Bửu Tòa (Bạc Liêu) 5.000.000
12 TT Bảo Châu (Úc Châu)(do ALPhan Lương Quới chuyển) 30.000.000
13 Thiên Lý Đạo Tràng (Úc Châu) (do AL Phan Lương Quới chuyển) 15.000.000
14 Tông Truyền Thái Nhất Hư Vô (TP. Bà Rịa -Vũng Tàu)(900 USD) 20.000.000
15 Giáo sĩ  Hồng Mai (TP Hồ Chí Minh)   3.000.000
16 Đinh Thị Thanh Mai (Đạo Tỷ Diệu Nguyên - CQPTGLĐĐ) 2.300.000
17  Ẩn danh (Do Đạo tỷ Diệu Nguyên gởi)           2.200.000
18 Đạo Huynh Nguyễn Ngọc Khảm (CQPTGLĐĐ) 7.320.000
19 Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu (Hậu Giang) 7.000.000
20 Hội Thánh CĐ Thượng Đế (Tây Thành Thánh Thất – Cần Thơ) 2.000.000
21 ĐH.Lương BửuGiao (TT Ngọc Minh Đài- Q4 TP Hồ Chí Minh) 1.000.000
22 Gia đình Ngọc Thuyền (Giáo Sĩ Hoàng Mai chuyển giao) 5.000.000
23 Vĩnh Nguyên Tự (Cần Giuộc- Long An)         3.000.000
24 ĐH. Vũ Trọng Khôi(Vĩnh Nguyên Tự)            600.000
25 Ẩn danh (Giáo hữu Hương Hạnh vận động)        5.000.000
26 Thánh Tịnh Thiên Trước (Cần Thơ)        3.000.000
  Tổng cộngthu    231.420.000đ
 
 
Tổng số tiền thu được 231.420.000đ, theo kế hoạch dự trù 400 phần quà (mỗi phần 500.000đ bằng tiền mặt, chưa kể việc phát sinh và thăm các gia đình có người chết do nước cuốn trôi).
Ngày 10/ 10/ Bính Thân (11/11/2016):
Lúc 12 giờ 10 phút đoàn đến huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, do Ông Nguyễn Tân Trường Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ TX Ba Đồn và Bà Võ Thiên Hương Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Quảng Long thân mật tiếp đoàn, hướng dẫn đoàn đến tư gia thăm Ông Phạm Đúng (ở phường Quảng Long) có người thân bị nước cuốn chết là Bà Nguyễn Thị Dương 77 tuổi– đoàn thắp hương cầu nguyện, chia buồn cùng gia đình và tặng phần quà 1.000.000đ bằng tiền mặt.
Lúc 13 giờ  đoàn đến tại xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch  trao tận tay cho đồng bào 150 phần quà (mỗi phần 500.000đ  = 75.000.000đ bằng tiền mặt.
Lúc 14giờ  đoàn đến tại phường Quảng Phong, huyện Quảng Trạch – do Ông Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch MTTQVN và Bà Nguyễn Thị Mỹ Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Quảng Phong thân mật tiếp đoàn- đoàn  trao tận tay cho đồng bào 150 phần quà (mỗi phần 500.000đ  = 75.000.000đ bằng tiền mặt.
Lúc 15giờ  đoàn đến tại xã Quảng Tiên , huyện Quảng Trạch – do Ông Hoàng Kim Dũng Bí Thư Chi Bộ Thôn Quảng Tiên thân mật  tiếp đoàn - đoàn  trao tận tay cho đồng bào 103phần quà (mỗi phần 500.000đ  = 51.500.000đ bằng tiền mặt.
Lúc 16 giờ đoàn đến tư gia thăm Bà Nguyễn Thị Tuyết 45 tuổi (ở tổ Dân phố phường Quảng Thuận) có chồng là Ông Nguyễn Hà 45 tuổi và con là Nguyễn Thị Kiều Linh bị nước cuốn chết – đoàn thắp hương cầu nguyện, chia buồn cùng gia đình và tặng 2 phần quàlà 2.000.000đ bằng tiền mặt.
Do đề nghị của Hội Thánh Truyền Giáo ở xã An Dân, huyện Tuy An ( thị xã Sông cầu – Phú Yên)Đạo hữu Trần Thị Vinh 24 tuổi (Thánh Thất Thiện Hòa)  bị nước cuốn chết để lại 2 con nhỏ 3 tuổi và 6 tuổi – đoàn gởi cứu trợ phần quà 2.000.000đ bằng tiền mặt.
III. CHI TIẾT CỨU TRỢ:
Stt Chi tiết cứu trợ Số tiền
01 Xuất 150 bao thư tại xã  Quảng Long , mỗi baothư   500.000đ 75.000.000
02 Xuất 150 bao thư tại xã  Quảng Phong, mỗi baothư500.000đ 75.000.000
03 Xuất 103 bao thư   tại xã  Quảng Tiên – TX Ba Đồn, mỗi bao thư  500.000đ 51.500.000
04 Xuất 03 bao thư thăm các hộ gia đình có người chết      3.000.000
05 Xuất  bồi dưỡng 4 phần quà (4 đơn vị)      2.000.000
05 Xuất hợp đồng xe chở đoàn từ Đà Nẵng đến Quảng Bình      4.000.000
06 Xuất gởi HTTG cứu trợ 2 gia đìnhđạo hữucó người chết tại Phú Yên.      2.000.000
  TỔNG CỘNG CHI 212.500.000đ
 
IV. THU CHI TÀI CHÁNH:
- Tổng thu:  231.420.000 đồng
- Tổng chi: 212.000.000đồng
- Tồn:            18.920.000đồng ( giao lại cho Lễ Sanh Hương Việt giữ)
* Nhận xét: Nhằm dành trọn số tiền của các đơn vị, các nhà hảo tâm đóng góp cho việc cứu trợ nên các thành viên trong đoàn đồng thống nhất đóng góp tiền cá nhân của mình muavé  máy bay chuyến đi và khứ hồi, riêng tiền xe từ TP Hồ Chí Minh đến sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại có vị Lễ sanh Hương Vân ở Họ Đạo An Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp ủng hộ 500.000 đồng – Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài chịu chi phí cho toàn đoàn việcăn uống nghỉ ngơi trong suốt thời gian cứu trợ.
Kết quả tốt đẹp thắm tình yêu thương của người Đạo Cao Đài đến với đồng bào ảnh hưởng cơn bão lũ tỉnh Quảng Bình vừa qua là nhờ các cấp chính quyền - Ban Tôn Giáo Hội Chữ Thập Đỏ  và MTTQ tỉnh Quảng Bình hỗ trợ về pháp lý - Hội Thánh Truyền Giáo liên hệ chặt chẻ, tình thần đoàn kết cao, nhiệt tình chung lo.
Kết thúc chuyến cứu trợ Ông Nguyễn Tân Trường Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thị xã  Ba Đồn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bìnhthay mặt Chính quyền địa phương phát biểu tỏ lòng cảm ơn sâu sắc về những tình cảm quý báu đến đoàn đại diện Tổ chức Liên giao Các Hội Thánh và Tổ chức Cao Đài đã góp phần giúp cho đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống . 
Trên đây làkết quả chuyến hành đạo 3 ngày. Thay mặt đoàn cứu trợ xin trân trọng kính báo cáolên quý anh chị lớn và quý chức sắc các Hội Thánh và Tổ chức Cao Đài tường.
TM/ Đoàn Cứu Trợ
                               Ban Thư Ký                                               Trưởng Đoàn 
             
 
 
               GH. THÁI KHỎE THANH            CPS. THƯỢNG PHONG THANH