HƯỚNG VỀ KỶ NIỆM ĐẠO CAO ĐÀI 90 NĂM

Gửi ngày 19/09/2014
HƯỚNG VỀ KỶ NIỆM ĐẠO CAO ĐÀI 90 NĂM
HƯỚNG VỀ KỶ NIỆM ĐẠO CAO ĐÀI 90 NĂM

Tổ chức Liên Giao Các Hội Thánh và các Tổ Chức Đạo Cao Đài đã công bố quyết định tổ chức Kỷ niệm “Đạo Cao Đài 90 Năm”.
Căn cứ vào năm chánh thức Khai Đạo Cao Đài tức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm 1926, đến năm 2016, đã diễn tiến được 90 năm.
Quá trình phát triển 90 năm của Đạo Cao Đài, về mặt lịch sử, tuy có nhiều trở ngại phải vượt qua, nhưng vẫn dánh dấu được các mặt tiến bộ của một tôn giáo dân tộc chưa đầy 100 tuổi đạo. Nhất là trong thập kỷ đầu tiên của TK 21.
Do đó, việc tổ chức Kỷ niệm Đạo Cao Đài 90 năm có ý nghĩa rất quan trọng, vì:
_ Là tiền đề cho kỷ niệm Đạo Cao Đài 100 năm vào năm 2026.
_ Là cơ hội nhìn lại quá trình cơ Đạo để định hướng cho kế sách hành đạo tương lai.
_ Là dấu ấn khẳng định Tôn chỉ Mục đích của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và lập trường dân tộc của toàn Đạo.
_ Là cơ hội thống nhất tinh thần bằng những cuộc hội thảo trao đổi các nghiên cứu giáo lý chân truyền.
_ Phát huy khả năng đóng góp vào nền văn hóa dân tộc, văn hóa đạo đức các tôn giáo thế giới.
_ Khơi dậy ý thức đồng hành cùng dân tộc và hội nhập thế giới.
Đề đáp ứng đầy đủ các mục tiêu nêu trên, Tổ chức Liên Giao Các Hội Thánh và các Tổ Chức Cao Đài đã chọn kỳ Hội Nghị Liên Giao lần thứ VII (kể từ lần thứ I tại HT. Minh Chơn Đạo vào năm 2008) để mở đầu đợt Kỷ niệm Đạo Cao Đài 90 năm từ năm 2014 đến năm 2016.
Do vậy, các hoạt động kỷ niệm sẽ được các Hội thánh lần lượt tổ chức tại một số Tòa Thánh hoặc Thánh thất từ Nam chí Bắc. Nội dung các hoạt động kỷ niệm bao gồm các cuộc hội thảo các chuyên đề, các triển lãm hình ảnh lịch sử và sinh hoạt tôn gáo của các Hội thánh và các Tổ chức Đạo Cao Đài. Ngoài ra, có thể kết hợp với các kỳ Hội nghị Liên giao hoặc lễ kỷ niệm của Hội thánh đăng cai.
Chương trình các hoạt động kỷ niệm được dự thảo như sau:
     
NĂM 2014
Tại HT. Minh Chơn Đạo (Cà Mau)  Tháng 03 năm 2014 ( Th 02   Giáp Ngọ)

*Hội Nghị Liên Giao lần VII
*Hội thảo chủ đề “ Vai trò nữ phái Cao Đài trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”
*Triển lãm lịch sử thành lập HT. Minh Chơn Đạo & Lịch sử phát triển đạo Cao Đài 90 năm

Tại Thánh thất Từ Vân,TP. HCM) ( Tháng  06  năm 2014 (tháng 05 Giáp Ngọ)
HT.Truyền Gáo tổ chức:

*Hội thảo chủ đề “Giới trẻ Cao Đài nhân Kỷ niệm 90 năm Khai Đạo”
*Triển lãm lịch sử thành lập HT. Truyền Giáo và Lịch sử phát triển đạo Cao Đài 90 năm

Năm 2015
   Tại HT. Bạch Y Tháng 3 năm 2015 (Rằm tháng 2 Ất Mùi)
   (nhân kỷ niệm 20 ngày tiếp Pháp nhân)

   *Hội thảo chủ đề: “ Văn hóa Cao Đài góp phần phong phú hóa Văn hóa dân tộc”

  Tại HT. Cầu Kho Tam Quan (Tháng 4 năm 2015 ( 15 tháng 3 Ất Mùi)

  *Hội thảo chủ đề: “Đạo Cao Đài với vấn đề đào tạo chức sắc chức việc hiện nay”
  *Triển lãm lịch sử thành lập HT. Cầu Kho Tam Quan & Lịch sử phát triển 90 năm của đạo Cao Đài

Tại HT. Ban Chỉnh Đạo
    *Hội nghị Liên Giao lần VIII, tháng 06-2015 (24-25 tháng 05 Ất Mùi)
   *Triển lãm lịch sử thành lập HT. Ban Chỉnh Đạo & Lịch sử phát triển 90 năm của đạo Cao Đài.
  *Tại Thánh Thất Thủ Đô Hà Nội
Mết tinh kỷ niệm “90 năm Đạo Cao Đài, những thành tựu và định hướng tương lai.”

NĂM 2016
Tại Tòa Thánh Châu Minh (HT. Tiên Thiên)
  *Hội nghị Liên Giao lần IX, tháng 03-2016 (8-9 tháng 02 Bính Thân)

  *Lễ Khánh thành Tòa Thánh Châu Minh tái thiết

  * Hội thảo chủ đề: “Những đóng góp của Đạo Cao Đài đối với dân tộc”

  *Triển lãm lịch sử thành lập HT. Tiên Thiên & Lịch sử phát triển 90 năm của đạo Cao Đài.

Tại Tổ Đình Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi (Tháng 04 năm 2016 (12 tháng 03 Bính Thân)
*Hội nghị chủ đề: “Tổng quan về Thiên đạo giải thoát của đạo Cao Đài”

*Triển lãm lịch sử hình thành Pháp môn Chiếu Minh & Lịch sử phát triển 90 năm của đạo Cao Đài.

Năm 2016
TỔNG KẾT KỶ NIỆM 90 NĂM
KHAI ĐẠO CAO ĐÀI
Tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh (Thời gian-địa điểm thông báo sau)

Ban Biên Tập