Hội thánh Tiên Thiên đã tổ chức hội nghị nhơn sanh thường niên năm đạo thứ 89.

Gửi ngày 12/10/2014
Hội thánh Tiên Thiên đã tổ chức hội nghị nhơn sanh thường niên năm đạo thứ 89.
Ngày 9/8/2014, tại Thánh tịnh Châu Minh Đàn (Toà thánh Châu Minh), xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Hội thánh Tiên Thiên đã tổ chức hội nghị nhơn sanh thường niên năm đạo thứ 89. 

Đến dự có chức sắc Thượng hội, chức sắc Ban Thường trực Hội thánh; chức sắc Ban Đại diện tỉnh, thành phố cùng 280 đại biểu nhơn sanh đại diện cho hơn 100 Thánh tịnh ở 16 tỉnh, thành phố có phái Tiên Thiên. Về đại biểu khách mời có đại diện Vụ Cao Đài, Ban Tôn giáo Chính phủ; Ban Tôn giáo, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre.

Theo Hiến chương và Quy chế hành đạo của Hội thánh Tiên Thiên, Hội thánh tổ chức Hội nghị nhơn sanh thường niên để kiểm điểm tổng kết việc sinh hoạt hành đạo của Ban Thường trực Hội thánh trong một năm hành đạo và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhơn sanh nhằm đưa ra chương trình hành đạo năm tiếp theo. Tổng kết năm đạo thứ 89 của Hội thánh Tiên Thiên đã có nhiều hoạt động tích cực góp phần nâng cao đức tin cho chức sắc, tín đồ Tiên Thiên. Về tổ chức củng cố Cửu viện, Lục viện ở Hội thánh; về sinh hoạt đạo đảm bảo các ngày lễ diễn ra trang nghiêm theo nghi thức của Hội thánh; về phước viện có 19 phòng thuốc y học cổ truyền dân tộc, 06 bếp cháo tình thương ở bệnh viện, và hoạt động cứu tế, trợ nghèo với số tiền trên 11 tỷ đồng; về việc tái thiết Tổ đình Châu Minh trong thời gian 4 năm qua đã chi phí cho công trình trên 24 tỷ đồng,… Trên cơ sở đó, Hội nghị cũng thông qua chương trình hành đạo năm thứ 90 tập trung tổ chức Đại hội ngánh nhơn sanh ở Họ đạo, Đại hội Đại biểu Nhơn sanh toàn đạo nhiệm kỳ (2015-2020) ở Hội thánh, hoàn thành việc tái thiết Tổ đình Châu Minh để tổ chức Hội nghị liên giao hành đạo giữa các Hội thánh và tổ chức Cao Đài năm 2016,…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre đánh giá cao những kết quả mà Hội thánh Tiên Thiên đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị Ban Thường trực Hội thánh tập trung tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thành công, hướng dẫn nhơn sanh hăng hái tham gia lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh./.