HỘI THÁNH CAO ĐÀI BẠCH Y tổ chức Đại Hội Đại Biểu Nhơn Sanh toàn phái Nhiệm Kỳ V (2017-2022).

Gửi ngày 17/03/2017
HỘI THÁNH CAO ĐÀI BẠCH Y tổ chức Đại Hội Đại Biểu Nhơn Sanh toàn phái Nhiệm Kỳ V (2017-2022).
TIN ĐẠO SỰ HỘI THÁNH CAO ĐÀI BẠCH Y:
 
Vào 2 ngày 14,15/02 Đinh Dậu (11,12,3,2017) Hội Thánh Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý (xã Mong Thọ- Châu Thành- Kiên Giang)  đã diễn ra  Đại Hội Đại Biểu Nhơn Sanh toàn phái Nhiệm Kỳ V (2017-2022).
Đến tham dự đại hội gồm có các phái đoàn:
- Ông Dương Ngọc Tấn Phó Ban Tôn Giáo Chính Phủ - Trưởng đoàn
- Bà: Lê Thị Vệ Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Kiên Giang-  Trưởng đoàn
- Ông: Bùi Công Đức Chủ tịch UB MTTQVN huyện Châu thành - trưởng đoàn  và các ấp, Ban ngành Đoàn thể trên 30 vị
- Đại diện Các Hội Thánh và các  tổ chức Cao Đài hơn 40 vị -   Do Anh lớn Đầu sư Ngọc Bảy Nguyệt làm Trưởng đoàn.
- Đại diện  Các Tôn giáo bạn , Các Đình Chùa, Am, Miếu trên 20 vị.
- Các Họ Đạo Trực thuộc Hội Thánh có 16 Thất, Tịnh gồm:  209   vị
- Đại hội đã bầu ra Ban Thường trực gồm 11 vị (09 vị nam, 02 vị nữ)- do Chánh Phối sư Huệ Tín (Trần Văn Huynh) làm trưởng ban.
Trong không khí vui tươi thành công của Đại hội Ông Dương Ngọc Tấn Phó Ban Tôn Giáo Chính Phủ để lời chúc mừng, đánh giá cao và phát huy thành quả mà Hội Thánh Cao Đài Bạch Y và các Họ Đạo trực thuộc  đạt được trong nhiệm kỳ qua  – Ông kêu gọi toàn đạo Bạch Y tiếp tục phát huy truyền thống Phụng Đạo Yêu Nước, giữ vững kỷ cương, đoàn kết xây dựng Hội Thánh Cao Đài Bạch Y ngày thêm vững mạnh phát triển … 
Bà Lê Thị Vệ Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Kiên Giang phát biểu chúc mừng Đại hội
 Phối sư Thanh Phong Trưởng Ban Thư ký Liên Giao Các Hội Thánh và Tổ chức c
Cao Đài phát biểu chúc mừng Đại hội.
Phần trao tặng Bàng khen và giấy khen:
Vụ Cao Đài: Giấy Khen 3 cá nhân, 1 tập thể.
UBND tỉnh Kiên Giang: Bằng khen 3 cá nhân, 1 tập thể.
Hội Thánh Cao Đài Bạch Y : Bằng khen 13 tập thể.
Đại hội thành công mỹ mãn – kết thúc lúc 11 giờ ngày rằm tháng 02 / Đinh Mão.