Ngày 03 /8/ 2017 Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế tổ chức Đại Hội Nhân Sanh

Gửi ngày 10/08/2017
Ngày 03 /8/ 2017 Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế tổ chức Đại Hội Nhân Sanh
Ngày 03 /8/ 2017 Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế đã tổ chức Đại Hội Nhân Sanh bầu Ban Đại Diện và Ban Cố Vấn.

Nhiều Hội Thánh và các Thánh thất, Thánh tịnh đến dự Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Tuấn Vụ Trưởng Vụ Cao Đài Ban Tôn Giáo Chính Phủ đã đến chúc mừng ĐH và phát biểu ý kiến.

Đại Hội kết thúc chiều ngày 03 / 8 / 2017, thành công tốt đẹp.

* * *
SƠ LƯỢC LICH SỬ HỘI THÁNH CAO ĐÀI THƯƠNG ĐẾ
 
Năm 1926, vâng lệnh ĐứcNgô Minh Chiêu, ông Hồ Vinh Quí xuống Cần Thơ lập đàn để dạy Đạo. Từ đó lập ra nhiều Chiếu Minh Đàn tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận.
Năm 1927, theo nguyện vọng của một số đạo hữu muốn có một tổ chức Hội để sinh hoạt tôn giáo nên các Anh Lớn Võ Văn Thơm, Lê Công Phương, Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Thiện Niệm, Đặng Khắc Kỷ, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Đăng Khoa cùng một số đạo hữu ở Cần Thơ đứng ra xin phép chính quyền thành lập Hội Giáo Cao Đài Thượng Đế để bổn đạo có điều kiện tu học và phổ độ nhân sanh.
Ngày 16-12-1972, được sự ủy nhiệm của 18 Hội Thánh Cao Đài, Hội Giáo Cao Đài Thượng Đế tổ chức một hội nghị để các Hội Thánh đồng ký kết 2 văn kiện quan trọng:
1.     Tuyên bố chung gồm 4 điểm về lập trường thống nhứt đạo của các Hội Thánh.
2.     Thỏa ước gọi là Thỏa Ước Tây Thành gồm 9 điểm làm nền tảng để các Hội Thánh vừa hoạt động độc lập vừa hỗ trợ, giúp đỡ nhau, tôn trọng và không va chạm nhau. Năm 1974, Đức Ngôi Hai Giáo Chủ giáng đàn cho xúc tiến lập Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế và ngày 24/12/1974, theo lệnh Ơn Trên, Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế làm lễ ra mắt với các Hội Thánh trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Văn phòng Hội Thánh đặt tại số 55 Nguyễn Huỳnh Đức (Tây Thành Thánh Thất), nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành phố Cần Thơ.
Năm 2003, Cao Đài Thượng Đế được Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam công nhận pháp nhân và bầu Ban Đại diện: 07 vị, quản lý 4 họ đạo và 1 cơ sở thờ tự  trải ra 5 tỉnh thành: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang.
-         Tây Thành Thánh Thất (Tp. Cần Thơ).
-         Thánh Tịnh Chiếu Minh Tự (Vĩnh Long)
-         Thánh Tịnh Bạch Vân Cung ( Sóc Trăng)
-         Thánh Tịnh Long Vân ( Đồng Tháp)
-         Xã Đạo Phú An (Hậu Giang)
Hết nhiệm kỳ I, Ban Đại diện chuẩn bị Đại Hội Nhơn Sanh lần 2,thì nội bộ có lủng củng. Do đó, nhiệm kỳ I phải kéo dài đến nay mới tiến hành được Đại Hội và đã bầu được Ban Đại Diện mới gồm 9 vị: Anh Lớn Hà Phú Ngạch là Trưởng Ban cùng 3 Phó ban và 5 thành viên thuộc nhiệm kỳ (2017-2022) đã chính thức ra mắt vào ngày 03-8-2017.