Lễ Vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu-Hội Yến Bàn Đào

Gửi ngày 08/09/2014
Lễ Vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu-Hội Yến Bàn Đào

Sáng Rằm tháng 8 Giáp Ngọ, Cơ Quan PTGL thuyết đạo đề tài " Đức Mẹ trong đạo Cao Đài",

Buổi chiều Nữ Chung Hòa tổ chức Họp mặt Nữ phái.

19 giờ tổ chức Hội Yến rất trang trọng.