LỄ MINH LÝ ĐAO KHAI LẦN 94- 2016

Gửi ngày 27/12/2016
LỄ MINH LÝ ĐAO KHAI LẦN 94- 2016

Ảnh :Ông Tổng Lý Hội Thánh Minh Lý đọc diễn văn Khai Mạc

Hội Thánh Minh Lý Đạo (Tam Tông Miếu) trọng thể cử hành Lễ Kỷ niệm Khai Đạo Minh Lý vào ngày 26-11-Bính Thân (24/12/2016) với sự  tham dự của các đại diện các Hội Thánh Cao Đài, Ban Mục Vụ Đối thoại Liên Tôn Tổng Giáo Phận TP.HCM, (công giáo), Đại diện Đạo BaHa' i, Hòa Thượng Trụ Trì Phật Bửu Tự, Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo tai TP.HCM. Đại diện Chính quyền Ban TGCP phía Nam, Các Đoàn thể MYTQ quận 3, BTG Tỉnh Long An, Phòng Nội Vụ Quận 3 và dông đảo tín hữu Minh Lý môn sanh và các tôn giáo bạn. . .

Đặc biệt, Ngài Chánh Phối Sư, Trưởng Ban Thường Trực HT. Cao Đài Tiên Thiên đã thay măt Ban Điều Hành Tổ Chức Liên Giao Các Hội Thánh & Tổ chức Trong Đại Đạo TKPĐ đã đến trao lẵng qua Chúc mừng Lễ Kỷ niệm Minh Lý Đạo Khai.

Khai mạc cuộc lễ, Ông Tổng Lý Tường Định đọc diễn văn khai mạc nói về ý nghĩa ngày lễ Kỷ niệm Khai Đạo Minh Lý từ năm 1924 (Giáp Tý), chào mừng quan khách và đại diện các Hội Thánh và các Tôn giáo Bạn.

  Đạo Trưởng Đai Bác, Chủ trì HT.Minh Lý đã thuyết đạo đề tài "Chữ  Phục trong các  Tôn giáo, nội dung rất sâu sắc về Dịch Lý và Đạo pháp/

Phần phát biểu của quan khách có Linh Mục Bảo LộcTrưởng Ban Mục Vụ Liên Tôn, Tổng Giáo Phận TP.HCM, Giáo sư Thượng Văn Thanh đại diện HT.Truyền Giáo Cao Đài, Đạo Huynh Thiện Chí Nguyễn Văn Trach đại diện Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.

Sau cùng Ông Vụ Phó Ban Tôn Giáo CP phía Nam đã phát biểu chúc mừng H. Minh Lý Đạo.

Sau phần đáp từ của Ban Tổ Chức. buổi lễ kết thúc bằng Buổi tiệc chay thanh đạm.

Kính mời tham khảo bài thuyết đạo của Đạo Trưởng Đại Bác trong Mục Bài Viết.