Lễ KỶ NIỆM THÁNH ĐÁN NGÀI NGÔ MINH CHIÊU

Gửi ngày 09/10/2014
Lễ KỶ NIỆM THÁNH ĐÁN NGÀI NGÔ MINH CHIÊU
Ngày 11/4/2014, tại Thánh Đức Tổ đình số 264 đường 30/4 phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi đã tổ chức lễ thánh đán lần thứ 82 kỷ niệm ngày mất của Ngài Ngô Minh Chiêu, người đệ tử đầu tiên của đạo Cao Đài.

Đến dự có đại diện của 09 Hội thánh và 07 tổ chức Cao Đài trong khối giao lưu hành đạo; đại diện của 27 Thánh thất, Thánh tịnh của các phái Cao Đài ở thành phố Cần Thơ; đại diện Tịnh Độ Cư Sỹ thành phố Cần Thơ; cùng Ban Hành lễ Pháp môn Trung ương, Hội đồng Điều hành Pháp môn và 09 nhà đàn của Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, với tổng số người khoảng 1 ngàn người. Về phía chính quyền có ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện chính quyền các cấp của thành phố Cần Thơ.

Ngài Ngô Minh Chiêu sinh ngày 7/Giêng/Mậu Dần (1878), mất ngày 13/3/Nhâm Thân (1932) là đệ tử đầu tiên của đạo Cao Đài được Đức Thượng Đế Cao Đài truyền dạy về cách thờ Thiên nhãn của Đạo Cao Đài. Đồng thời, Ngài Ngô Minh Chiêu là người được Thượng Đế Cao Đài ban phong phẩm vị Giáo tông đầu tiên của đạo Cao Đài (nhưng Ngài không nhận). Ngài Ngô Minh Chiêu có công lớn cùng với các chức sắc tiền bối khác tạo nền tảng để thành lập đạo Cao Đài sau này và là người sáng lập ra phái Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi thực hiện cơ tuyển độ, chuyên tịnh luyện theo phương tu “Nội giáo tâm truyền”, "Độc thiện kỳ thân". Hiện nay, Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi có 09 nhà đàn, hoạt động ở 7 tỉnh, thành phố với trên 3 ngàn người tu hành.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS. Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao những đóng góp của chức sắc, tín đồ đạo Cao Đài nói chung và Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đổng thời cũng tin tưởng Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi sẽ phát huy truyền thống, theo gương đạo hạnh của Ngài Ngô Minh Chiêu để hướng dẫn người tu hành đoàn kết, hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc theo đường hướng “Nước vinh, Đạo sáng”./.