LỄ KỶ NIỆM NGÀY KHAI TỊCH ĐẠO

Gửi ngày 16/09/2014
LỄ KỶ NIỆM NGÀY KHAI TỊCH ĐẠO
Nam Thành Thánh Thất tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Khai Tịch Đạo 23/8 /Giáp Ngọ như thông lệ hằng năm.

Các phái đoàn các Hội Thánh, Thánh thất, Thánh tịnh, Cơ Quan PTGL, đến dự rất đông đủ. 

Thuyết trình viên Cơ Quan PTGL Diệu Nguyên được mời thuyết trình đề tài "Văn Hóa Cao Đài góp phần phát huy Văn hóa Dân tộc".

Buổi lễ kết thúc thành công tốt đẹp.