Tạp Chí Cao Đài / Văn Hóa - Tôn Giáo

 • Tỉnh ủy Tỉnh Bền Tre Chức mừng ngày Báo Chí VN tại Tòa soạn Tạp Chí Cao Đài
  Văn Hóa - Tôn Giáo Tỉnh ủy Tỉnh Bền Tre Chức mừng ngày Báo Chí VN tại Tòa soạn Tạp Chí Cao Đài

  Vào lúc 16 giờ ngày 26/5/Đinh Dậu (20/6/2017) Ban biên tập Tạp chí Cao Đài do anh lớn Lữ Minh Châu Tổng biên tập và các thành viên trong ban long trọng tiếp phái đoàn Tỉnh Ủy tỉnh Bến Tre do: Ông VÕ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo ...

  • Gửi ngày 22/06/2017
 • THƠ TẠP CHÍ CAO ĐÀI
  Văn Hóa - Tôn Giáo THƠ TẠP CHÍ CAO ĐÀI

  CÕI NGƯỜI … Sống thì giành giựt bon chen, Chết quấn vải liệm chẳng đem được gì! Bạc vàng tước vị quyền uy, Chỉ nằm dưới cỏ xanh rì mà thôi. Mới hay sống ở trên đời, Chữ Tâm mới thật đầy vơi cõi người. (N.A.T)

  • Gửi ngày 20/02/2017
 • MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA CỦA ĐẠO CAO ĐÀI
  Văn Hóa - Tôn Giáo MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA CỦA ĐẠO CAO ĐÀI

  Dưới góc nhìn văn hoá thì Đạo Cao Đài là một tôn giáo mang tính khoa học với các giá trị văn hóa đặc trưng của cư dân Nam Bộ. Trong đó có 9 đặc điểm của Đạo Cao Đài được biểu hiện qua các giá trị văn hóa cụ thể là: tính toàn cầu trong tôn giáo, tính triết ...

  • Gửi ngày 30/03/2016
 • THUẤN ĐIỂN
  Văn Hóa - Tôn Giáo THUẤN ĐIỂN

  Xét về vua Thuấn xưa phải nói là có phong thái tươi đẹp hợp với vua Nghiêu. Sắc sảo, thông minh, văn nhã, sáng suốt; ôn hòa cung kính, đúng đắn thành thực. Đức ngầm ấy thấu đến tai vua Nghiêu, được trao ngôi vua. Vua Thuấn cẩn thận ...

  • Gửi ngày 29/10/2014
 • NGU THƯ- NGHIÊU ĐIỂN
  Văn Hóa - Tôn Giáo NGU THƯ- NGHIÊU ĐIỂN

  Xét về vua Nghiêu xưa, phải nói công rất lớn; nhà vua cung kính, thông minh, văn nhã, ý tứ, mềm mỏng; hay kính hay nhường. Ánh sáng tỏa khắp bốn cõi, suốt cả trên dưới. Tỏ rõ đức lớn: Thân với chín tộc(2), chín tộc lại hòa mục; hòa vui trăm họ(3), trăm họ được sáng; hòa hợp với ...

  • Gửi ngày 29/10/2014
 • NHẠC LỄ ĐẠO CAO ĐÀI GÓP PHẦN VÀO SỰ ĐA DẠNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM (TCCĐ/Văn hóa-Tôn giáo)
  Văn Hóa - Tôn Giáo NHẠC LỄ ĐẠO CAO ĐÀI GÓP PHẦN VÀO SỰ ĐA DẠNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM (TCCĐ/Văn hóa-Tôn giáo)

  Việt Nam có khoảng 7.300 di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc khác nhau nằm trải dài ở 63 tỉnh,thành phố đã chứng minh Việt Nam có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Đây là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và cũng là một bộ phận của di sản văn ...

  • Gửi ngày 27/09/2014
 • NĂM PHƯƠNG THỨC HÀNH ĐẠO CỦA NGŨ CHI (TCCĐ/Văn hóa-Tôn giáo)
  Văn Hóa - Tôn Giáo NĂM PHƯƠNG THỨC HÀNH ĐẠO CỦA NGŨ CHI (TCCĐ/Văn hóa-Tôn giáo)

  Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là qui Tam Giáo hiệp Ngũ Chi, khi tôn chỉ nầy được đưa vào pháp hành thì tự nó biến thành đường lối, thành phương thức hành đạo cho hàng giáo đồ hướng theo đó mà đạt tới mục đích tuyệt khổ đại đồng hay Thế đạo đại đồng và Thiên ...

  • Gửi ngày 18/09/2014
 • Văn hóa Cao Đài kế thừa và phát huy Văn hóa đạo đức dân tộc (TCCĐ/Văn hóa-Tôn giáo)
  Văn Hóa - Tôn Giáo Văn hóa Cao Đài kế thừa và phát huy Văn hóa đạo đức dân tộc (TCCĐ/Văn hóa-Tôn giáo)

  .Ngày 23-8 Giáp Ngọ, như lệ hằng năm, Nam Thành Thánh Thất trân trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày Khai Tịch Đạo 23-8 Bính Dần 1926, là ngày 247 vị trong số các môn đệ Cao Đài đầu tiên đã ký tên vào tờ Khai Đạo, chính thức công khai hóa hoạt động phổ độ của nền tôn ...

  • Gửi ngày 11/09/2014