Tạp Chí Cao Đài / Trao Đổi - Nghiên Cứu

 • TÌM HIỂU HỌC THUYẾT NHO GIÁO TRONG ĐẠO CAO ĐÀI TIẾP THEO
  Trao Đổi - Nghiên Cứu TÌM HIỂU HỌC THUYẾT NHO GIÁO TRONG ĐẠO CAO ĐÀI TIẾP THEO

  Nhân lễ kỷ niệm Đức Thánh Sư Hưng Nho giáo Chủ năm nay, chúng ta tiếp tục bàn thêm về họcthuyếtNho giáo trong Đạo Cao Đài. Như các buổi lễ trước đây chúng ta đãtìm hiểu tổng quát đạo lý công bình của Nho giáo, hôm nay chúng ta tìm sâu thêm vào chi tiết để cùng nhau suy nghiệm, nghiên ...

  • Gửi ngày 10/01/2017
 • VẠN GIÁO NHẤT LÝ
  Trao Đổi - Nghiên Cứu VẠN GIÁO NHẤT LÝ

  Qua diễn tiến lịch sử nhân loại bao gồm luôn lịch sử tôn giáo, từ tín ngưỡng thô sơ đến đa thần rồi độc thần, ngày nay trên thế giới, đất nước nào cũng có nhiều tôn giáo du nhập từ nước ngoài hoặc phát sinh trong bản địa. Đó là điều đáng mừng cho con đường xây dựng đạo ...

  • Gửi ngày 23/05/2016
 • Tìm hiểu về Tân pháp đạo Cao Đài
  Trao Đổi - Nghiên Cứu Tìm hiểu về Tân pháp đạo Cao Đài

  Tìm hiểu về Tân pháp đạo Cao Đài Tân pháp đạo Cao Đài là pháp môn tu hành được Đức Thượng Đế truyền dạy cho tín đồ trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ; từ khi lập đạo Cao Đài năm 1926, Tân pháp Cao Đài có tính chất đơn giản hơn các pháp môn tu luyện từ trước tới nay, ...

  • Gửi ngày 09/05/2016
 • THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN - BIỂU TƯỢNG TÂM LINH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI
  Trao Đổi - Nghiên Cứu THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN - BIỂU TƯỢNG TÂM LINH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI

  Đạo Cao Đài là tôn giáo ra đời tại Tây Ninh vào năm 1926, do người Việt Nam sáng lập. Sự xuất hiện của Đạo Cao Đài nhanh chóng thu hút được hàng triệu người dân Nam Bộ nhập môn vào đạo và trở thành hiện tượng tôn giáo của thế kỷ XX. Với tôn chỉ, mục đích, giáo lý ...

  • Gửi ngày 07/11/2014
 • Mô hình tập hợp sinh hoạt giáo hóa đào tạo tu học tuổi trẻ của Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
  Trao Đổi - Nghiên Cứu Mô hình tập hợp sinh hoạt giáo hóa đào tạo tu học tuổi trẻ của Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo

  Từ khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi tắt là Đạo Cao Đài được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chọn Thánh địa Việt Nam gieo hạt giống Cao Đài. Phần hành lễ, vai trò vị trí của tuổi trẻ trong đạo được xác lập tại các lễ đàn cúng ngay từ buổi ban sơ được Đức Chí Tôn chỉ ...

  • Gửi ngày 29/10/2014
 • VAI TRÒ NỮ PHÁI TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (TCCĐ/Trao đổi-Nghiên cứu)
  Trao Đổi - Nghiên Cứu VAI TRÒ NỮ PHÁI TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (TCCĐ/Trao đổi-Nghiên cứu)

  Dưới đây là bài tham luận của Nữ phái Hội Thánh Minh Chơn Đạo trong cuộc Hội thảo về VAI TRÒ NỮ PHÁI TRONG ĐĐTKPD, do Tổ chức Liên Giao các Hội Thánh và các Tổ chức cao Đài tổ chức tại HT. Minh Chơn Đạo vào tháng 7 năm 2014.

  • Gửi ngày 22/09/2014
 • HÀNH CHÁNH ĐẠO (TCCĐ/ Trao đổi-Nghiên cứu)
  Trao Đổi - Nghiên Cứu HÀNH CHÁNH ĐẠO (TCCĐ/ Trao đổi-Nghiên cứu)

  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một tôn giáo do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ sáng lập tại Việt Nam, ngay trong năm đầu khai đạo, Ngài đã ban Pháp Chánh Truyền và dạy lập Tân Luật, đặt nền tảng cho cơ cấu hành chánh đạo của giáo quyền từ Hội Thánh trung ưong đến các Thánh ...

  • Gửi ngày 20/09/2014
 • Ý KIẾN VỀ VĂN HÓA DÂN TỘC (TCCĐ/Trao đổi-Nghiên cứu)
  Trao Đổi - Nghiên Cứu Ý KIẾN VỀ VĂN HÓA DÂN TỘC (TCCĐ/Trao đổi-Nghiên cứu)

  Muốn hiểu biết xem nhiệm vụ người tín hữu Cao Đài như thế nào đối với nền văn hóa dân tộc, trước hết ta phải xét xem sứ mạng đạo Cao Đài là gì?

  • Gửi ngày 11/08/2014