CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM

Gửi ngày 22/06/2017
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM
Kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam - vào lúc 16 giờ ngày 25/5/Đinh Dậu (19/6/2917)Ông Đinh Quang Tiến Vụ phó Vụ Cao Đài, Bà Nguyễn Thị Hương Chuyên viên Vụ Cao Đài Ban Tôn giáo Chính Phủ -  Ông Nguyễn Hồng Quân Phó Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre - đến Tòa Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo thăm tặng hoa và quà cho Ban Biên tập Tạp Chí Cao Đài,

Anh lớn Hiến pháp Lữ Minh Châu và các thành viên trong Ban biên tập thân mật tiếp đoàn.

Ngoài ra, ngày 20 /6/2017 Ông Đinh Quang Tiến cũng đã đến Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo tại TP.HCM  tặng lẵng hoa chúc mừng ngày Báo Chí Việt Nam do những đóng góp của Cơ Quan vào công tác phổ biến Tạp Chí Cao Đài.