Tạp Chí Cao Đài / Tin Tức Hành Đạo

  • CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM
    Tin Tức Hành Đạo CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM

    Kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam - vào lúc 16 giờ ngày 25/5/Đinh Dậu (19/6/2917)Ông Đinh Quang Tiến Vụ phó Vụ Cao Đài, Bà Nguyễn Thị Hương Chuyên viên Vụ Cao Đài Ban Tôn giáo Chính Phủ - Ông Nguyễn Hồng Quân Phó Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre - đến Tòa Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo ...

    • Gửi ngày 22/06/2017