Tạp Chí Cao Đài

 • Tỉnh ủy Tỉnh Bền Tre Chức mừng ngày Báo Chí VN tại Tòa soạn Tạp Chí Cao Đài
  Văn Hóa - Tôn Giáo Tỉnh ủy Tỉnh Bền Tre Chức mừng ngày Báo Chí VN tại Tòa soạn Tạp Chí Cao Đài

  Vào lúc 16 giờ ngày 26/5/Đinh Dậu (20/6/2017) Ban biên tập Tạp chí Cao Đài do anh lớn Lữ Minh Châu Tổng biên tập và các thành viên trong ban long trọng tiếp phái đoàn Tỉnh Ủy tỉnh Bến Tre do: Ông VÕ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo ...

  • Gửi ngày 22/06/2017
 • CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM
  Tin Tức Hành Đạo CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM

  Kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam - vào lúc 16 giờ ngày 25/5/Đinh Dậu (19/6/2917)Ông Đinh Quang Tiến Vụ phó Vụ Cao Đài, Bà Nguyễn Thị Hương Chuyên viên Vụ Cao Đài Ban Tôn giáo Chính Phủ - Ông Nguyễn Hồng Quân Phó Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre - đến Tòa Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo ...

  • Gửi ngày 22/06/2017
 • NGÀY XUÂN ĐỌC THÁNH NGÔN THẦY DẠY
  Đời Sống - Tôn Giáo NGÀY XUÂN ĐỌC THÁNH NGÔN THẦY DẠY

  Mở trang Thánh ngôn hiệp tuyển Q1 đọc lời dạy của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo đạo Nam phương với bài Thánh thi mở đầu và lời giải: “Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền, Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên. Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế, Ngàn tuổi muôn ...

  • Gửi ngày 20/02/2017
 • THƠ TẠP CHÍ CAO ĐÀI
  Văn Hóa - Tôn Giáo THƠ TẠP CHÍ CAO ĐÀI

  CÕI NGƯỜI … Sống thì giành giựt bon chen, Chết quấn vải liệm chẳng đem được gì! Bạc vàng tước vị quyền uy, Chỉ nằm dưới cỏ xanh rì mà thôi. Mới hay sống ở trên đời, Chữ Tâm mới thật đầy vơi cõi người. (N.A.T)

  • Gửi ngày 20/02/2017
 • TÌM HIỂU HỌC THUYẾT NHO GIÁO TRONG ĐẠO CAO ĐÀI TIẾP THEO
  Trao Đổi - Nghiên Cứu TÌM HIỂU HỌC THUYẾT NHO GIÁO TRONG ĐẠO CAO ĐÀI TIẾP THEO

  Nhân lễ kỷ niệm Đức Thánh Sư Hưng Nho giáo Chủ năm nay, chúng ta tiếp tục bàn thêm về họcthuyếtNho giáo trong Đạo Cao Đài. Như các buổi lễ trước đây chúng ta đãtìm hiểu tổng quát đạo lý công bình của Nho giáo, hôm nay chúng ta tìm sâu thêm vào chi tiết để cùng nhau suy nghiệm, nghiên ...

  • Gửi ngày 10/01/2017
 • CÓ NHÂN HÒA XUÂN MỚI THÀNH XUÂN
  Đời Sống - Tôn Giáo CÓ NHÂN HÒA XUÂN MỚI THÀNH XUÂN

  Đức Chí Tôn dạy: Chẳng quản đồng tông mới một nhà, Cùng nhau một đạo tức cùng Cha, Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi, Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.[1]

  • Gửi ngày 10/01/2017
 • The vegan diet
  Đời Sống - Tôn Giáo The vegan diet

  A vegan diet contains only plants – such as vegetables, grains, nuts and fruits – and foods made from plants. Vegans don't eat foods that come from animals, including dairy products and eggs. Healthy eating as a vegan You should be able to get most of the nutrients you need from eating a varied and balanced vegan diet. For a healthy vegan diet:

  • Gửi ngày 15/07/2016
 • VẠN GIÁO NHẤT LÝ
  Trao Đổi - Nghiên Cứu VẠN GIÁO NHẤT LÝ

  Qua diễn tiến lịch sử nhân loại bao gồm luôn lịch sử tôn giáo, từ tín ngưỡng thô sơ đến đa thần rồi độc thần, ngày nay trên thế giới, đất nước nào cũng có nhiều tôn giáo du nhập từ nước ngoài hoặc phát sinh trong bản địa. Đó là điều đáng mừng cho con đường xây dựng đạo ...

  • Gửi ngày 23/05/2016
 • Tìm hiểu về Tân pháp đạo Cao Đài
  Trao Đổi - Nghiên Cứu Tìm hiểu về Tân pháp đạo Cao Đài

  Tìm hiểu về Tân pháp đạo Cao Đài Tân pháp đạo Cao Đài là pháp môn tu hành được Đức Thượng Đế truyền dạy cho tín đồ trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ; từ khi lập đạo Cao Đài năm 1926, Tân pháp Cao Đài có tính chất đơn giản hơn các pháp môn tu luyện từ trước tới nay, ...

  • Gửi ngày 09/05/2016