Ngoại Giao / Tìm hiểu các tôn giáo

 • Giới thiệu khái quát về đạo Bửu sơn kỳ hương
  Tìm hiểu các tôn giáo Giới thiệu khái quát về đạo Bửu sơn kỳ hương

  Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương do ông Đoàn Minh Huyên (còn gọi là Phật Thầy Tây An) khai lập vào cuối năm 1849 tại Cốc ông Đạo Kiến (nay là Tây An cổ tự, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

  • Gửi ngày 10/08/2017
 • Đời sống Tôn giáo Việt Nam trong Lịch sử Dân tộc
  Tìm hiểu các tôn giáo Đời sống Tôn giáo Việt Nam trong Lịch sử Dân tộc

  Đời sống Tôn giáo Việt Nam trong Lịch sử Dân tộc của PGS, TS. Nguyễn Duy Hinh (Viện Nghiên cứu Tôn giáo). Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam

  • Gửi ngày 11/11/2014
 • THẦN CHÚ ĐẠI BI
  Tìm hiểu các tôn giáo THẦN CHÚ ĐẠI BI

  Thời Phật còn tại thế, ở núi Bồ đà lặc ca, tại đạo tràng Bảo trang ghiêm cùng hàng tam thừa bát bộ và chư thần vân tập đông đủ, ngài Quán thế âm bí mật phóng hào quang soi khắp mười phương quốc độ, Ngài chấp tay bạch rằng: " Bạch Đức Thế Tôn, con có thần chú bí mật ...

  • Gửi ngày 21/09/2014
 • Giêsu Kitô từ máng cỏ đến Thánh Giá
  Tìm hiểu các tôn giáo Giêsu Kitô từ máng cỏ đến Thánh Giá

  Hôm nay kỷ niệm lần thứ 2000 ngày Chúa Giáng Sinh, con số 2000 này đem đến cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Thứ nhứt, tuy cuộc đời Đức Giêsu không hơn 1/3 thế kỷ, nhưng ánh sáng Thánh linh của Ngài vẫn còn ghi dấu trên dòng lịch sử, và trong tâm khảm thế nhân hai ngàn năm qua cho ...

  • Gửi ngày 21/09/2014