Ngoại Giao / Sinh hoạt các Tôn giáo bạn

 • Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ 2017-2022
  Sinh hoạt các Tôn giáo bạn Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ 2017-2022

  Sáng ngày 05/09/2017, tại Toà thánh Bến Tre, số 100C, đường Trương Định, phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và chúc mừng Đại hội có ông Nguyễn Đắc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Cao Đài, Ban Tôn giáo ...

  • Gửi ngày 09/09/2017
 • HÒA HỢP – YÊU THƯƠNG
  Sinh hoạt các Tôn giáo bạn HÒA HỢP – YÊU THƯƠNG

  Đức Ngô Minh Chiêu, người môn đệ đầu tiên của Đức Cao Đài có dạy: ▪ “Người tín đồ Cao Đài luôn luôn tôn trọng các xu hướng tín ngưỡng, đem tình thương hòa đồng khắp cả mọi giới, đem thiện cảm gieo rắc mọi nơi, để người người đều nhìn nhận cái lý duy nhất là cứu thế qua khỏi ...

  • Gửi ngày 21/09/2014