Mục Khác / Hỏi đáp pháp luật

  • Tìm hiểu quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo qua Hiến pháp, pháp luật Việt Nam
    Hỏi đáp pháp luật Tìm hiểu quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo qua Hiến pháp, pháp luật Việt Nam

    Việt Nam là đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời và là một quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo; từ xưa đến nay, các tín ngưỡng, tôn giáo luôn chung sống hoà hợp, gắn bó với dân tộc. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, các dân tộc đã kề vai, đoàn kết ...

    • Gửi ngày 16/03/2017