Mục Khác / Hỏi đáp giáo lý, giáo luật

 • THẾ LUẬT (trích Tân Luật Đại Đạo)
  Hỏi đáp giáo lý, giáo luật THẾ LUẬT (trích Tân Luật Đại Đạo)

  Người được nhập môn hành đạo phải tuân y Thế Luật như sau nầy:

  • Gửi ngày 13/09/2014
 • Ý nghĩa của hai chữ Cao Đài?
  Hỏi đáp giáo lý, giáo luật Ý nghĩa của hai chữ Cao Đài?

  Cao Đài nghĩa đen là cái đài, cái tháp cao, ám chỉ đỉnh cao nhứt của vũ trụ, là đích tiến hóa sau cùng của chúng sanh. Cao Đài là danh hiệu tạm của Đức Thượng Đế khi mở Đạo kỳ thứ ba này, nhằm nêu lên thiên ý là Đấng Tối Cao đang đến dìu dắt nhân loại quay ...

  • Gửi ngày 11/08/2014
 • Xin cho biết ý nghĩa danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ?
  Hỏi đáp giáo lý, giáo luật Xin cho biết ý nghĩa danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ?

  Đại Đạo: là nguyên lý chung của mọi tôn giáo, là đường lối chung nhứt mà tôn giáo nào cũng theo đuổi để cải thiện xã hội và giải thoát tâm linh. Tam Kỳ Phổ Độ: độ khắp nhân sanh kỳ thứ ba, tương ứng với thời đại ngày nay (kỳ thứ nhứt vào thời Thương cổ có các đấng ...

  • Gửi ngày 11/08/2014
 • Đền Thánh Tòa Thánh Tây Ninh được xây cất từ năm nào và do ai chủ trì?
  Hỏi đáp giáo lý, giáo luật Đền Thánh Tòa Thánh Tây Ninh được xây cất từ năm nào và do ai chủ trì?

  Ban đầu Đền Thánh Tòa Thánh Tây Ninh được cất đơn sơ bằng tranh từ năm 1927; năm 1931 khởi công đào móng để xây Đền thánh kiên cố, nhưng bị dở dang, đến năm 1936 Ngài Hộ Pháp quyết định xây dựng lại từ đầu, qua nhiều giai đoạn, đến năm 1947 mới hoàn thành. Lễ Khánh thành được ...

  • Gửi ngày 11/08/2014
 • Xin cho biết một số di tích và sự kiện lịch sử quan trọng thời sơ khai của Đạo Cao Đài
  Hỏi đáp giáo lý, giáo luật Xin cho biết một số di tích và sự kiện lịch sử quan trọng thời sơ khai của Đạo Cao Đài

  Dương Đông Phú Quốc: là nơi Đức Ngô Minh Chiêu được Đức Cao Đài Thượng Đế thâu nhận làm người đệ tử đầu tiên tại Quan Âm Tự vào mùng 1 Tết Tân Dậu (08.2.1921) và được nhận lãnh dấu hiệu Thiên Nhãn lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 3 năm Tân Dậu (20.4.1921) để làm biểu ...

  • Gửi ngày 11/08/2014
 • Đạo Cao Đài chính thức khai đạo tại đâu và lúc nào?
  Hỏi đáp giáo lý, giáo luật Đạo Cao Đài chính thức khai đạo tại đâu và lúc nào?

  Đạo Cao Đài chính thức khai đạo với chính quyền tại Dinh Thống Đốc Nam Kỳ (Sai gòn), ngày 01.9.BD (07.10.1926) sau khi các vị tông đồ đầu tiên đã lập tờ Khai Tịch Đạo ngày 23 tháng 8 năm Bính Dần (29.9.1926)...

  • Gửi ngày 11/08/2014
 • Người đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài là ai?
  Hỏi đáp giáo lý, giáo luật Người đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài là ai?

  Người đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài là Ngài Ngô Văn Chiêu (đệ tử phái Chiếu Minh tôn xưng Ngài là Ngô Minh Chiêu) do các sự kiện lịch sử sau:

  • Gửi ngày 11/08/2014
 • Đạo Cao Đài do ai sáng lập ?
  Hỏi đáp giáo lý, giáo luật Đạo Cao Đài do ai sáng lập ?

  Đạo Cao Đài do Đức Cao Đài Thượng Đế tức Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế,1 sáng lập tại nước Việt Nam vào đầu thế kỷ XX qua các sự kiện chính yếu sau...

  • Gửi ngày 11/08/2014