Mục Khác

 • THẦY DÀNH CHO TRẺ MỘT MÙA XUÂN
  Sinh Ngữ THẦY DÀNH CHO TRẺ MỘT MÙA XUÂN

  Thầy dành cho trẻ một mùa xuân, Đi lại trần gian xóa khổ trần, Như lý Đạo mầu đang cứu cánh, Cho đời thuần túy nét thanh tân.

  • Gửi ngày 10/10/2017
 • Le Caodaisme (suite)
  Sinh Ngữ Le Caodaisme (suite)

  Tout alla bien durant les deux premières années, 1931 et 1932. Il fallait tout faire ou refaire, et la responsabilité des affaires intérieures et des relations avec le gouvernement [ i ] n'était pas de tout repos. Vis à vis des autorités françaises, le Thượng Chánh Phối Sư Nguyễn Ngọc Tươngfit tout ce qu'il pouvait pour les éclairer des ...

  • Gửi ngày 24/03/2017
 • Le Caodaïsme
  Sinh Ngữ Le Caodaïsme

  Depuis l'aube des temps, l'homme a cherché à ne pas se sentir abandonné, en se donnant des explications aux phénomènes de la nature qui règlent sa vie. Il leur attribue une forme et un nom, puis il les divinise et les adore. C'est ainsi que des dieux ont été créés, sous forme des éléments de la création, le tonnerre, la ...

  • Gửi ngày 24/03/2017
 • Tìm hiểu quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo qua Hiến pháp, pháp luật Việt Nam
  Hỏi đáp pháp luật Tìm hiểu quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo qua Hiến pháp, pháp luật Việt Nam

  Việt Nam là đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời và là một quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo; từ xưa đến nay, các tín ngưỡng, tôn giáo luôn chung sống hoà hợp, gắn bó với dân tộc. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, các dân tộc đã kề vai, đoàn kết ...

  • Gửi ngày 16/03/2017
 • THẦY LÀ AI ? ( ĐỨC THƯƠNG ĐẾ LÀ AI ?)
  Sinh Ngữ THẦY LÀ AI ? ( ĐỨC THƯƠNG ĐẾ LÀ AI ?)

  Ngài là Cha, cũng là Thầy của chúng sanh : Thuở mới khai đạo, một hôm Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc chấp bút, hỏi Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo): phàm hễ Cha là Cha, còn Thầy là Thầy, tại sao Đại Từ Phụ là Cha còn xưng là Thầy nữa ? " Il est en même temps Père et ...

  • Gửi ngày 03/03/2017
 • The Eyes In Reference To God
  Sinh Ngữ The Eyes In Reference To God

  The Eyes In Reference To God “Look, the LORD takes notice of (lit., the eye of the LORD [is] toward) his loyal followers, those who wait for him to demonstrate his faithfulness” (Ps. 33:18). Sometimes eyes are used in reference to God. Of course God does not have physical eyes as a person has. References to God’s “eyes” are used as human ...

  • Gửi ngày 16/09/2014
 • THẾ LUẬT (trích Tân Luật Đại Đạo)
  Hỏi đáp giáo lý, giáo luật THẾ LUẬT (trích Tân Luật Đại Đạo)

  Người được nhập môn hành đạo phải tuân y Thế Luật như sau nầy:

  • Gửi ngày 13/09/2014
 • Nghĩ về mô hình giáo dục đào tạo Thanh Thiếu Niên nhà đạo (Mục khác/Thah niên-Tu sĩ)
  Thanh niên Tu sĩ Nghĩ về mô hình giáo dục đào tạo Thanh Thiếu Niên nhà đạo (Mục khác/Thah niên-Tu sĩ)

  Tổ chức Liên giao các Hội Thánh và các Tổ chức trong ĐĐTKPĐ (viết tắt Tổ chức Liên giao Cao Đài) vừa kết thúc cuộc hội thảo (03/8/2014) trong chương trình “Kỷ niệm 90 năm đạo Cao Đài” với 2 chủ đề: _Tuổi trẻ và đức tin _ Mô hình giáo dục đào tạo Thanh thiếu niên (TTN) nhà đạo

  • Gửi ngày 13/09/2014
 • CAO DAI AT A GLANCE
  Sinh Ngữ CAO DAI AT A GLANCE

  Is Caodaism an official and authentic religion? Certainly, it is. . – Caodaism is official due to the following facts. First, the declaration of the founding of Caodaism was submitted to the French colonial administration on September 29th, 1926 ( the 23th day of the eighth month of the lunar year Bính Dần). Second, the inauguration ceremony was officially held at Từ ...

  • Gửi ngày 12/09/2014