Hoạt Động / Hội nghị hằng năm

  • HỘI THẢO VỀ ĐỨC TIN VÀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TUỔI TRẺ CAO ĐÀI
    Hội nghị hằng năm HỘI THẢO VỀ ĐỨC TIN VÀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TUỔI TRẺ CAO ĐÀI

    Tổ chức Liên giao các Hội Thánh và các Tổ chức trong ĐĐTKPĐ (viết tắt Tổ chức Liên giao Cao Đài) vừa kết thúc cuộc hội thảo (03/8/2014) trong chương trình “Kỷ niệm 90 năm đạo Cao Đài” với 2 chủ đề: _Tuổi trẻ và đức tin _ Mô hình giáo dục đào tạo Thanh thiếu niên (TTN) nhà đạo

    • Gửi ngày 07/09/2014