KHÓA HẠNH ĐƯỜNG PHẨM GIÁO HỮU

Gửi ngày 13/09/2014
KHÓA HẠNH ĐƯỜNG PHẨM GIÁO HỮU

Khóa Hạnh Đường dành cho phẩm Giáo Hữu, lần đầu tiên giảng viên của Tổ Chức Giao Lưu các Hội Thánh tham gia trình giảng do Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên tổ chức tại hội trường Tòa Nội Chính Tòa Thánh Châu Minh (Tiên Thủy-Bến Tre) khai giảng ngày mùng 1.9 (15/10) đến mùng 10.9 Nhâm Thìn (14/10/2012).

Các đơn vị trong Tổ Chức Giao Lưu tham dự gồm đại diện Hội Thánh CĐ Ban Chỉnh Đạo, Hội Thánh CĐ Minh Chơn Đạo, Hội Thánh Cao Đài Bạch Y và Cơ Quan PTGLĐĐ.

Chủ tọa khóa học, có quí Anh lớn Thái ĐS Thái Tăng Tinh (MCĐ), Thượng ĐS Thượng Thạch Nhựt, Chánh PS Thượng Bảy Thanh (TT), Ngọc Chánh PS Ngọc Nho Thanh (BCĐ), PS Huệ Thông (BY).

Ngày thứ hai của khóa học, Giáo sĩ Huệ Ý (CQPTGLĐĐ) trình giảng đề tài “Nguyên Nhân Thượng Đế Khai Đạo Cao Đài”; ngày thứ ba, Anh lớn Hiến Pháp Lữ văn Châu (BCĐ) trình giảng đề tài “Tôn Chỉ Mục Đích Đạo Cao Đài” và ngày thứ ba, Chị lớn Ps Hương Phương (MCĐ) trình giảng đề tài “Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui”, các ngày khác do giảng viên của Học Viện CĐ Tiên Thiên đảm trách.

Sau phần trình giảng là ý kiến đóng góp của học viên xoay quanh hai mặt: phong cách diễn đạt và nội dung đề tài. Quí Anh lớn chủ tọa gợi ý: Ba đề tài được trích từ tập dự thảo “Tài liệu giáo trình trình Hạnh Đường Sơ Cấp” của Tổ Thức Giao Lưu, nay đem ra trình giảng với tính cách thực nghiệm trong ba ngày, chủ yếu để Ban Soạn Thảo tiếp nhận sự góp ý của học viên vào nội dung nhằm hoàn thiện giáo trình Hạnh Đường chung, do đó nhiều học viên đã phát biểu đóng góp ý kiến đề nghị  điều chỉnh, thêm bớt từ ngữ hoặc câu văn trong bài giảng hết sức nhiệt tình và sôi nổi. Đây được xem là thành quả đáng mừng.
Trong buổi hợp nhận xét về giảng viên của ba bài giảng, Anh lớn Thượng Sanh Hắc Quang (CĐTT) phát biểu:

Được biết, từ đây đến cuối năm, sẽ có hai Khóa Hạnh Đường tương tự được khai giảng do Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo và Minh Chơn Đạo tổ chức cũng với mục đích tiếp thu ý kiến từ các học viên cho giáo trình dự thảo.

Ban Thông Tin