Hoạt Động / Hoạt động của các Ban

 • KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤPtại HT. MINH CHƠN ĐẠO
  Hoạt động của các Ban KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤPtại HT. MINH CHƠN ĐẠO

  TỔ CHỨC LIÊN gIAO CÁC hỘI tHÁNH & tỔ CHỨC CAO ĐÀI đã tổ chức Khóa Hạnh Đường Trung Cấp Nâng Cao tại HT. Minh Chơn Đạo Cà Mau từ ngày 10 đến 14 tháng 11 năm 2018

  • Gửi ngày 14/11/2018
 • KHÓA HẠNH ĐƯỜNG PHẨM GIÁO HỮU
  Hoạt động của các Ban KHÓA HẠNH ĐƯỜNG PHẨM GIÁO HỮU

  Khóa Hạnh Đường dành cho phẩm Giáo Hữu, lần đầu tiên giảng viên của Tổ Chức Giao Lưu các Hội Thánh tham gia trình giảng do Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên tổ chức tại hội trường Tòa Nội Chính Tòa Thánh Châu Minh (Tiên Thủy-Bến Tre) khai giảng ngày mùng 1.9 (15/10) đến mùng 10.9 Nhâm Thìn (14/10/2012). Các đơn ...

  • Gửi ngày 13/09/2014