Hoạt Động / Hoạt động của các Ban

  • KHÓA HẠNH ĐƯỜNG PHẨM GIÁO HỮU
    Hoạt động của các Ban KHÓA HẠNH ĐƯỜNG PHẨM GIÁO HỮU

    Khóa Hạnh Đường dành cho phẩm Giáo Hữu, lần đầu tiên giảng viên của Tổ Chức Giao Lưu các Hội Thánh tham gia trình giảng do Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên tổ chức tại hội trường Tòa Nội Chính Tòa Thánh Châu Minh (Tiên Thủy-Bến Tre) khai giảng ngày mùng 1.9 (15/10) đến mùng 10.9 Nhâm Thìn (14/10/2012). Các đơn ...

    • Gửi ngày 13/09/2014