Hoạt Động

 • KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤPtại HT. MINH CHƠN ĐẠO
  Hoạt động của các Ban KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤPtại HT. MINH CHƠN ĐẠO

  TỔ CHỨC LIÊN gIAO CÁC hỘI tHÁNH & tỔ CHỨC CAO ĐÀI đã tổ chức Khóa Hạnh Đường Trung Cấp Nâng Cao tại HT. Minh Chơn Đạo Cà Mau từ ngày 10 đến 14 tháng 11 năm 2018

  • Gửi ngày 14/11/2018
 • PHÚC TRÌNH KẾT QUẢ KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤP NÂNG CAO
  Các văn kiện PHÚC TRÌNH KẾT QUẢ KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤP NÂNG CAO

  Tổ Chức Liên Giao ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Các Hội Thánh và các Tổ chức Cao Đài ...

  • Gửi ngày 16/01/2018
 • KHÓA HẠNH ĐƯỜNG PHẨM GIÁO HỮU
  Hoạt động của các Ban KHÓA HẠNH ĐƯỜNG PHẨM GIÁO HỮU

  Khóa Hạnh Đường dành cho phẩm Giáo Hữu, lần đầu tiên giảng viên của Tổ Chức Giao Lưu các Hội Thánh tham gia trình giảng do Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên tổ chức tại hội trường Tòa Nội Chính Tòa Thánh Châu Minh (Tiên Thủy-Bến Tre) khai giảng ngày mùng 1.9 (15/10) đến mùng 10.9 Nhâm Thìn (14/10/2012). Các đơn ...

  • Gửi ngày 13/09/2014
 • HỘI THẢO VỀ ĐỨC TIN VÀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TUỔI TRẺ CAO ĐÀI
  Hội nghị hằng năm HỘI THẢO VỀ ĐỨC TIN VÀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TUỔI TRẺ CAO ĐÀI

  Tổ chức Liên giao các Hội Thánh và các Tổ chức trong ĐĐTKPĐ (viết tắt Tổ chức Liên giao Cao Đài) vừa kết thúc cuộc hội thảo (03/8/2014) trong chương trình “Kỷ niệm 90 năm đạo Cao Đài” với 2 chủ đề: _Tuổi trẻ và đức tin _ Mô hình giáo dục đào tạo Thanh thiếu niên (TTN) nhà đạo

  • Gửi ngày 07/09/2014