Hình Ảnh

HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC HỘI THÁNH và CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ

HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC  HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ ANH LỚN TRƯỞNG BAN THƯ KÝ HUỲNH THANH PHONG CHỦ TỌA ĐOÀN ĐH THIỆN CHÍ THAM LUẬN VỀ HỌC VIỆN CAO ĐÀI

TỔ CHỨC LIÊN GIAO CAO ĐÀI HỌP TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2018

đại biểu Họp Tổng kết 2018 Ban Chủ tọa Ban Chủ tọa

KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤP NÂNG CAO TẠI HT.MINH CHƠN ĐẠO

CÁC VỊ CHỦ TRÌ HỘI TRƯỜNG 300 HỌC VIÊN TRÊN 300 HỌC VIÊN

Hội Nghị Liên Giao XI

Ông Phó Ban Tôn Giáo CP phát biểu Hội trường HT.Cầu Kho Tam Quan Trao cờ Luân lưu cho HT CKTQ

ĐẠI HỘI NHÂN SANH KỲ V HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO

Chức sắcHTĐ & Cửu Trùng Đài Chức sắc Hội Thánh tại Chánh điện Chức sắc HTĐ & Cửu Trùng Đài Chức sắc HT và các Đại biểu các Họ đạo Khách mời dự Đại Hội

Thánh thất Thiên Cảnh Đàn

Thiên Cảnh Đàn Đạo hữu dự lễ Quan khách Chủ tọa đoàn Đồng đạo dự lễ

https://youtu.be/JkITziIkqtk

Album này hiện chưa có hình ảnh nào.

Le Caodaisme

Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương ( HT. Ban Chỉnh Đạo) Declaration officielle 4 Declaration officielle 3 Nhà tu Thiên Lý Mật Truyền Declaration officielle 2

LỄ KỶ NIỆM CAO THƯỢNG BỬU TÒA

CPS Thanh Phong Đại diện Tổ Chức Liên Giao các HT Giáo sư Hương Nga nhận lẵng hoa của Tổ chức Liên Giao các HT Đại biểu các HT dự Lễ