Hình Ảnh

HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC HỘI THÁNH và CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ

HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC  HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ TRAO CỜ LUÂN LƯU GIỮA HT. CKTQ & HT. MCĐ. ÔNG TRƯỞNG BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ PHÁT BIỂU CHỦ TỌA ĐOÀN ANH LỚN TRƯỞNG BAN THƯ KÝ HUỲNH THANH PHONG

TỔ CHỨC LIÊN GIAO CAO ĐÀI HỌP TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2018

đại biểu Họp Tổng kết 2018 Ban Chủ tọa Ban Chủ tọa

KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤP NÂNG CAO TẠI HT.MINH CHƠN ĐẠO

TRÊN 300 HỌC VIÊN HỘI TRƯỜNG 300 HỌC VIÊN CÁC VỊ CHỦ TRÌ

Hội Nghị Liên Giao XI

Trao cờ Luân lưu cho HT CKTQ Hội trường HT.Cầu Kho Tam Quan Ông Phó Ban Tôn Giáo CP phát biểu

ĐẠI HỘI NHÂN SANH KỲ V HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO

Chức sắc HT và các Đại biểu các Họ đạo Chức sắc Hội Thánh tại Chánh điện Chức sắcHTĐ & Cửu Trùng Đài Khách mời dự Đại Hội Chức sắc HTĐ & Cửu Trùng Đài

Thánh thất Thiên Cảnh Đàn

Quan khách Hội trường Thiên Cảnh Đàn Đồng đạo dự lễ Chủ tọa đoàn

https://youtu.be/JkITziIkqtk

Album này hiện chưa có hình ảnh nào.

Le Caodaisme

Thiên bàn tại nhà riêng Declaration officielle Nhà tu Thiên Lý Mật Truyền Declaration officielle 3 Ngọc Cơ

LỄ KỶ NIỆM CAO THƯỢNG BỬU TÒA

Đại biểu các HT dự Lễ Giáo sư Hương Nga nhận lẵng hoa của Tổ chức Liên Giao các HT CPS Thanh Phong Đại diện Tổ Chức Liên Giao các HT