Hình Ảnh

Hội Nghị Liên Giao XI

Ông Phó Ban Tôn Giáo CP phát biểu Hội trường HT.Cầu Kho Tam Quan Trao cờ Luân lưu cho HT CKTQ

ĐẠI HỘI NHÂN SANH KỲ V HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO

Chức sắcHTĐ & Cửu Trùng Đài Khách mời dự Đại Hội Chức sắc HTĐ & Cửu Trùng Đài Chức sắc Hội Thánh tại Chánh điện Chức sắc HT và các Đại biểu các Họ đạo

Thánh thất Thiên Cảnh Đàn

Quan khách Thiên Cảnh Đàn Hội trường Đạo hữu dự lễ Quan khách

https://youtu.be/JkITziIkqtk

Album này hiện chưa có hình ảnh nào.

Le Caodaisme

Hộ Pháp Phạm Công Tắc (1930) Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương ( HT. Ban Chỉnh Đạo) Nhà tu Thiên Lý Mật Truyền Declaration officielle 3 Declaration officielle 2

LỄ KỶ NIỆM CAO THƯỢNG BỬU TÒA

Giáo sư Hương Nga nhận lẵng hoa của Tổ chức Liên Giao các HT CPS Thanh Phong Đại diện Tổ Chức Liên Giao các HT Đại biểu các HT dự Lễ

KHÓA BỒI DƯỠNG PHẨM LỄ SANH

Phát chứng chỉ GH. Bùi Văn Khỏe Giảng viên Đạt Tường Giảng viên Đạt Tường Giảng viên Hồng Phúc

HỘI THẢO VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠO CAO ĐÀI TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA XÃ HỘI

Đai biểu h1 Đai biểu h4 Chủ tọa và tham luận viên Đai biểu h2 Đai biểu h3

LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CÁC TÔN GIÁO TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016

Việt Nam mở hội hoằng dương Tiết mục Trống hội khai minh Các hình ảnh Liên hoan văn nghệ các tôn giáo tỉnh Quảng Nam