Hình Ảnh

HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC HỘI THÁNH và CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ

ANH LỚN NGÔ THANH DIỆN (HIỆP THIÊN ĐÀI/MCĐ). HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC  HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ CHỦ TỌA ĐOÀN HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC  HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ TRAO CỜ LUÂN LƯU GIỮA HT. CKTQ & HT. MCĐ.

TỔ CHỨC LIÊN GIAO CAO ĐÀI HỌP TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2018

Ban Chủ tọa đại biểu Họp Tổng kết 2018 Ban Chủ tọa

KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤP NÂNG CAO TẠI HT.MINH CHƠN ĐẠO

TRÊN 300 HỌC VIÊN CÁC VỊ CHỦ TRÌ HỘI TRƯỜNG 300 HỌC VIÊN

Hội Nghị Liên Giao XI

Hội trường HT.Cầu Kho Tam Quan Ông Phó Ban Tôn Giáo CP phát biểu Trao cờ Luân lưu cho HT CKTQ

ĐẠI HỘI NHÂN SANH KỲ V HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO

Chức sắc Hội Thánh tại Chánh điện Chức sắcHTĐ & Cửu Trùng Đài Khách mời dự Đại Hội Chức sắc HT và các Đại biểu các Họ đạo Chức sắc HTĐ & Cửu Trùng Đài

Thánh thất Thiên Cảnh Đàn

Chủ tọa đoàn Đạo hữu dự lễ Quan khách Thiên Cảnh Đàn Hội trường

https://youtu.be/JkITziIkqtk

Album này hiện chưa có hình ảnh nào.

Le Caodaisme

Declaration officielle 2 Nhà tu Thiên Lý Mật Truyền Thiên bàn tại nhà riêng Declaration officielle 3 Declaration officielle

LỄ KỶ NIỆM CAO THƯỢNG BỬU TÒA

Đại biểu các HT dự Lễ Giáo sư Hương Nga nhận lẵng hoa của Tổ chức Liên Giao các HT CPS Thanh Phong Đại diện Tổ Chức Liên Giao các HT