Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên

Gửi ngày 01/01/1970
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên
Thành lập Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên (1931 - Tân Mùi)

Từ thập niên những năm 20 đầu thế kỷ 20, khởi đầu từ ngôi nhà “Lư Bồng Đạo Đức” của cụ bà Nguyễn Thị Tứ tu theo Minh sư tại Ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy tỉnh Mỹ Tho (Tiền Giang ngày nay) cơ bút dạy thiết lập đại hội Thiên Hoàng vào ngày mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Tý (1924); đại hội Địa Hoàng ngày 15 tháng 10 năm Ất Sửu (1925) và đại hội Nhơn Hoàng ngày 15 tháng 7 năm Bính Dần (1926), trong ba đại hội nầy, Ơn Trên dạy thành lập tông phái Tiên Thiên Đại Đạo trong Đạo Cao Đài. Sau đó, cơ bút chuyển lập nhiều nhà đàn dạy đạo trong vùng.  Trong thập niên những năm 30 chư vị Phan Văn Tòng, Nguyễn Hữu Chính, Lê Kim Tỵ là những vị  tiền phong được Ơn Trên hướng dẫn mở đầu cơ đạo Tiên Thiên. Lư Bồng Đạo Đức trở thành Thiên Thai Tịnh.

Về sau (khoảng năm 1933-1934) nơi đây được xây dựng Tòa Thánh đầu tiên của  Phái Cao Đài Tiên Thiên gọi là Hội Thánh Tiên Thiên - Tòa Thánh Thiên Thai.

Hội Thánh Tiên Thiên do một Ban Chưởng Quản gồm bảy vị gọi là Thất Thánh điều hành. Tòa Thánh trung ương sau này đặt tại quận Sóc Sãi tỉnh Bến Tre, tức là Tòa Thánh Châu Minh  .

Phái Tiên Thiên có nhiều chức sắc tài đức và khoáng đạt nên hoạt động rất đắc lực, trong vòng 4 năm đã thành lập gần đủ 72 thánh tịnh theo số ấn định. Hoạt động của Phái Tiên Thiên lan rộng khắp Tam Giang, (22) thu hút được quảng đại quần chúng vào đạo, kể cả giới trí thức.