Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu

Gửi ngày 01/01/1970
Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu
Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu

Hội Thánh được thành lập năm 1956 do ông Nguyễn Văn Tự thánh danh Thiên Huyền Tâm làm Chưởng quản Cửu Trùng Đài, ông Lê Hữu Lộc thánh danh Ngọc Minh Khai làm Chơn sư Hiệp Thiên Đài, bà Từ Lý, Hội trưởng nữ phái.

Tòa Thánh Long Châu tọa lạc tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu chủ trương vừa tu phổ độ vừa theo tuyển độ (nội giáo tâm truyền).

Các Thánh tịnh tập trung nhiều nhất ở Cần Thơ và Hậu Giang (12 thánh sở)