Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan

Gửi ngày 01/01/1970
Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan
Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan

Khoảng năm 1927 hai vị Nguyễn Hữu Phương và Nguyễn Hữu Hào từ Bình Định vào Sài Gòn nhập môn tại Thánh Thất Cầu Kho rồi về hợp tác cất Thánh thất Cao Đài tại nhà ông Phan Bồi  ở Hoài Nhơn, Bình Định.

Đến Rằm tháng hai Mậu Dần (1938)  làm  lễ Hoát Khai lập Thánh Thất Trung Ương cũng tại xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Năm 1960 tổ chức ra mắt Hội Thánh Trung Ương Trung Việt Tam Quan (Bình Định).

Danh hiệu sau cùng là Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan.

Hiện có 24 thánh thất, 29 họ đạo.