Hội Thánh Cao Đài Bạch Y

Gửi ngày 01/01/1970
Hội Thánh Cao Đài Bạch Y
Hội Thánh Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý

Thánh Tòa Ngọc Kinh đặt tại Thánh thất Mông Thọ tỉnh Kiên Giang do quý Ngài Trương Minh Tòng và Tô Bửu Tài lập ra năm 1936. Ngài Tô Bửu Tài được thiên phong Ngọc Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh Bạch Y.

Địa chỉ hiện nay: Ấp Hòa An, xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Hội Thánh có 14 Thánh thất.

Cũng cần ghi nhận là từ năm 1936, nền đạo bắt đầu được truyền bá đến tận các tỉnh miền Trung và sau này đến tận miền Bắc.