Giáo Hội Cao Đài VN - Bình Đức

Gửi ngày 01/01/1970
Giáo Hội Cao Đài VN - Bình Đức
Ngày mùng 10 tháng giêng Tân Sửu 1961 tập trung bổn đạo thuộc Giáo Hội khởi công xây dựng Tòa Thánh Cao Đài Việt Nam (Bình Đức)-Giáo Hội Trung Ương tại Ấp Chợ xã Bình Đức Quận Châu Thành, tỉnh Định Tường nay là xã Trung An TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang trên thửa  đất rộng 6 mẫu 15 sào 30 thước. Lễ an vị được tổ chức vào ngọ thời ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu  (1961). Địa cuộc nơi đây lý thể tương phù, đúng theo
phương hướng Bát Quái Tiên Thiên, cung Càn Chánh Nam đương ngọ, nhân sanh khấu đầu hướng về Bắc.

Tại cảnh cuộc nầy, đến tháng 3 năm Giáp Thìn 1964, Đức Chí Tôn ban cho danh hiệu ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ-THIÊN TÒA HOÀNG ĐẠO tức Trung Tu Di Châu , chính giữa Tứ Đại Bộ Châu, Giáo hội Cao Đài Việt Nam-Tu Di Lạc Đồ Thỉ Đức.

Cách thờ nơi bửu Điện:

Trên hết là Thánh Tượng Tâm Nhãn có 108 tia, cao 18 tấc, ngang 15 tấc; kế đến là Thiên Hoàng lịnh kỳ; kế nữa là dá đèn hình tam giác 5 cấp định 15 ngọn đèn gọi Thập Ngũ linh Đăng; chính giữa 15 ngọn đèn có đèn Ngũ lý; kế ngoài có Bỉnh Lịnh Kỳ; kề hai bên dá đèn có đèn Đông Liên Hoa màu xanh, Tây Tựu Lý màu đỏ hình Chí Công Chí Chánh.

Dưới nền trong hết có ngôi Ngọc Ỷ để Chủ Tam Hồn đăng trình triều kiến Đức Chí Tôn và ban hành sắc lệnh.

Kế ngoài có nghi thờ Thần Giáo Khương Thái Công.