Giới thiệu các Hội thánh & Tổ chức

 • Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
  Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo

  Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Ðạo (1934 - Giáp Tuất) Do bất đồng nội bộ tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 05.05.1934 Ngài Quyền Thượng Ðầu Sư Nguyễn Ngọc Tương và Ngài Quyền Ngọc Ðầu Sư Lê Bá Trang rời Tòa Thánh về Bến Tre hợp tác thành lập Ban Chỉnh Ðạo tại Thánh Thất An Hội Bến Tre (20.11.1934).   Ban ...

 • Hội Thánh Cao Đài Bạch Y
  Hội Thánh Cao Đài Bạch Y

  Hội Thánh Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý Thánh Tòa Ngọc Kinh đặt tại Thánh thất Mông Thọ tỉnh Kiên Giang do quý Ngài Trương Minh Tòng và Tô Bửu Tài lập ra năm 1936. Ngài Tô Bửu Tài được thiên phong Ngọc Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh Bạch Y. Địa chỉ hiện nay: Ấp Hòa An, xã Mông Thọ B, ...

 • Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan
  Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan

  Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan Khoảng năm 1927 hai vị Nguyễn Hữu Phương và Nguyễn Hữu Hào từ Bình Định vào Sài Gòn nhập môn tại Thánh Thất Cầu Kho rồi về hợp tác cất Thánh thất Cao Đài tại nhà ông Phan Bồi  ở Hoài Nhơn, Bình Định. Đến Rằm tháng hai Mậu Dần (1938)  làm  lễ Hoát ...

 • Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
  Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý

  Thành lập Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý (1930 - Canh Ngọ) Năm 1930, Phối Sư Thái Ca Thanh tách ra khỏi Hội Thánh Tây Ninh, về quê nhà lập Thánh Thất Ðịnh Tường (Cầu Vỹ, Mỹ Tho) qui tụ một số chức sắc khác tiếp tục truyền đạo. Lúc đó có Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Ðạo Quang hiệp tác, ...

 • Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo
  Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo

  Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Ðạo (1932 - Nhâm Thân) Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Ðạo Quang hợp tác với Phái Minh Chơn Lý một thời gian thì lại tách khỏi phái này vì bất đồng quan điểm; rồi cùng một số chức sắc khác về Cà Mau vận động bổn đạo chùa Minh Sư hiến chùa lập thành Thánh ...

 • Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên
  Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên

  Thành lập Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên (1931 - Tân Mùi) Từ thập niên những năm 20 đầu thế kỷ 20, khởi đầu từ ngôi nhà “Lư Bồng Đạo Đức” của cụ bà Nguyễn Thị Tứ tu theo Minh sư tại Ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy tỉnh Mỹ Tho (Tiền Giang ngày nay) cơ bút ...

 • Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài
  Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài

  Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Thánh sở trung ương đặt tại Trung Hưng Bửu Tòa, số 63 đường Hải Phòng, Thành phố Đà Nẳng, do giới hướng đạo miền Trung được lịnh Ơn Trên thành lập ngày mồng 1 tháng 6 năm Bính Thân (8-7-1956). Ngài Phối Sư Huệ Lương (Trần Văn Quế (1902-1980) là Chủ trưởng đầu tiên của Hội ...

 • Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu
  Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu

  Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu Hội Thánh được thành lập năm 1956 do ông Nguyễn Văn Tự thánh danh Thiên Huyền Tâm làm Chưởng quản Cửu Trùng Đài, ông Lê Hữu Lộc thánh danh Ngọc Minh Khai làm Chơn sư Hiệp Thiên Đài, bà Từ Lý, Hội trưởng nữ phái. Tòa Thánh Long Châu tọa lạc tại xã Tân ...

 • Hội Đồng Pháp Môn Cao Đài Chiếu Minh
  Hội Đồng Pháp Môn Cao Đài Chiếu Minh

  Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi Sau khi thực hiện sứ mạng khai đạo của mình qua sự truyền trao Thánh tượng và hoàn chỉnh cơ bút Cao Ðài cho các nhà Tiền Khai bên cơ phổ độ, từ tháng 04 năm 926, Ngài Ngô nhất định không lãnh ngôi vị Giáo Tông để tiếp tục con ...