Bài Viết / Giáo lý

 • TIN TRỌN MỘT NIỀM TIN
  Giáo lý TIN TRỌN MỘT NIỀM TIN

  "Các em từng đặt trọn niềm tin vào Thượng Đế, vào các đấng Thiêng Liêng qua linh cơ để giác ngộ khải mê, giúp các em thức tỉnh tiến bước hành đạo phản bổn hoàn nguyên. Chị cho là đúng. Đó là phần hướng nội, là tự xem chính mình có thật sự tin hay không. Đã tin thì chính ...

  • Gửi ngày 28/09/2014
 • ĐẠO LÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA NGAY BỊNH TRẦN
  Giáo lý ĐẠO LÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA NGAY BỊNH TRẦN

  Là một nhân sinh tại thế, sống trong cõi hậu thiên, với quy luật đối đãi đương nhiên, con người bị chi phối bởi nhiều lãnh vực trong đời sống thường nhựt. Những chi phối đa diện là nguyên nhân chính, làm cho chúng ta bị quay cuồng, bị cuống hút, bị tác động, bị ảnh hưởng, làm trở ngại ...

  • Gửi ngày 27/09/2014
 • THÁNH NGÔN DẠY NỮ PHÁI THỜI SƠ KHAI ĐẠI ĐẠO
  Giáo lý THÁNH NGÔN DẠY NỮ PHÁI THỜI SƠ KHAI ĐẠI ĐẠO

  Ðường-thị! Thầy giao phe nữ cho con lập thành. Chẳng phải vì đờn bà mà sớm nồi cơm, chiều trã cháo hoài. Phần các con truyền đạo kỳ Phổ-độ nầy cũng lắm nặng nề; bao nhiêu Nam tức bao nhiêu Nữ; Nam biết thành Tiên Phật, chớ Nữ lại không sao? Thầy đã nói Bạch-Ngọc-Kinh có cả Nam và Nữ, mà ...

  • Gửi ngày 12/09/2014