Bài Viết

 • ĐẠO CAO ĐÀI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
  Tham luận - Nghiên cứu ĐẠO CAO ĐÀI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  BÀI THAM LUẬN ĐẠO CAO ĐÀI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tham luận tại Hội nghị Liên Giao Cao Đài lần XII tại Hội Thánh Minh Chơn Đạo

  • Gửi ngày 23/03/2019
 • BÀI NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠI ĐẠO TKPĐ Phần 2)
  Tham luận - Nghiên cứu BÀI NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠI ĐẠO TKPĐ Phần 2)

  c- Giữa các tôn giáo: Tôn giáo có mặt cùng với con người nhằm để dạy cho con người những bài học đạo lý để con người chuẩn hóa bản thân, trở nên sáng suốt chí thiện chí mỹ, đưa tâm linh thăng hoa đến chỗ cao thượng hòa nhịp cùng thiên lý, góp phần xây dựng cho loài người một ...

  • Gửi ngày 12/11/2018
 • NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
  Tham luận - Nghiên cứu NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

  Cách đây hơn 80 năm, một nền tôn giáo mới đã được khai sinh trên đất nước VN với tên gọi Cao Đài hay ĐĐTKPĐ. Từ đó đến nay, khi nói đến đạo Cao Đài thì người ta liên tưởng đến danh xưng ĐĐTKPĐ, hay ngược lại. Tuy nhiên, nếu đạo Cao Đài ra đời chỉ để thêm vào những ...

  • Gửi ngày 12/11/2018
 • NGuyên lý Thiên Địa vạn vật Nhất Thể
  Tham luận - Nghiên cứu NGuyên lý Thiên Địa vạn vật Nhất Thể

  Nhận thức về Đạo và Thượng Đế ở mục trước là yếu điểm hết sức cơ bản của nền giáo lý Đại Đạo, nêu cao tính phổ quát làm nền tảng và cứu cánh của mọi tôn giáo. Sau khi đã trực nhận được như thế, chủ thể con người – đứng giữa Trời Đất và vạn vật – có thể ...

  • Gửi ngày 28/08/2018
 • “Cao Đài là Cao Đài thế thôi !”
  Tham luận - Nghiên cứu “Cao Đài là Cao Đài thế thôi !”

  Đây là một phán quyết phá chấp triệt để của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo. Thuần chơn vô ngã là tinh thần phá chấp hoàn toàn, đến mức không còn chấp đạo, chấp pháp, chỉ thấy chỗ nhứt nguyên nhứt lý của vạn tượng, không còn đối đãi phân biệt, trực nhận được chân lý, tức là Đạo. Hai tiếng ...

  • Gửi ngày 16/01/2018
 • KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI VÀO NỀN VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NHÂN LOẠI
  Tham luận - Nghiên cứu KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI VÀO NỀN VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NHÂN LOẠI

  " Văn hóa rất tế nhị mà bao la, trầm mặc mà mạnh mẽ, có thể đưa dân tộc từ chỗ đồi trụy trở về cuộc sống thanh cao. Bản chất của văn hóa là đạo đức. . ." ( Đức Lý Giáo Tông )

  • Gửi ngày 10/11/2017
 • Xếp loại những đặc điểm của Đạo Cao Đài
  Tham luận - Nghiên cứu Xếp loại những đặc điểm của Đạo Cao Đài

  Trong quá trình tu học và truyền bá nền đạo, người tín hữu Cao Đài cần nắm vững những đặc điểm của tôn giáo mình để cũng cố đức tin đồng thời giải đáp chuẩn xác sự tìm hiểu của mọi giới.

  • Gửi ngày 21/08/2017
 • BÀN LUẬN VỀ CON MẮT THỨ BA (THE THIRD EYE)
  Tham luận - Nghiên cứu BÀN LUẬN VỀ CON MẮT THỨ BA (THE THIRD EYE)

  Các giải phẫu y học phương Tây hiện đại phát hiện rằng vị trí của thể tùng quả trùng khớp với vị trí của “thiên nhãn” [2] (tức con mắt thứ ba/ Third Eye) mà những người tu luyện miêu tả. Rất nhiều học thuyết tu luyện cho rằng, tuy mọi người đều có con mắt thứ ba, nhưng mà, ...

  • Gửi ngày 10/08/2017
 • ĐẤNG TỪ BI QUAN THẾ ÂM TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA MUÔN ĐỜI
  Tham luận - Nghiên cứu ĐẤNG TỪ BI QUAN THẾ ÂM TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA MUÔN ĐỜI

  Lòng từ huệ bao la lớn rộng Đem tình thường sự sống sẻ chia Trần gian vạn khổ còn kia Lòng người Bồ Tát đâu lìa chúng sanh (Đức Quan Âm)

  • Gửi ngày 14/07/2017