Bài Viết

 • “Cao Đài là Cao Đài thế thôi !”
  Tham luận - Nghiên cứu “Cao Đài là Cao Đài thế thôi !”

  Đây là một phán quyết phá chấp triệt để của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo. Thuần chơn vô ngã là tinh thần phá chấp hoàn toàn, đến mức không còn chấp đạo, chấp pháp, chỉ thấy chỗ nhứt nguyên nhứt lý của vạn tượng, không còn đối đãi phân biệt, trực nhận được chân lý, tức là Đạo. Hai tiếng ...

  • Gửi ngày 16/01/2018
 • KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI VÀO NỀN VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NHÂN LOẠI
  Tham luận - Nghiên cứu KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI VÀO NỀN VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NHÂN LOẠI

  " Văn hóa rất tế nhị mà bao la, trầm mặc mà mạnh mẽ, có thể đưa dân tộc từ chỗ đồi trụy trở về cuộc sống thanh cao. Bản chất của văn hóa là đạo đức. . ." ( Đức Lý Giáo Tông )

  • Gửi ngày 10/11/2017
 • Xếp loại những đặc điểm của Đạo Cao Đài
  Tham luận - Nghiên cứu Xếp loại những đặc điểm của Đạo Cao Đài

  Trong quá trình tu học và truyền bá nền đạo, người tín hữu Cao Đài cần nắm vững những đặc điểm của tôn giáo mình để cũng cố đức tin đồng thời giải đáp chuẩn xác sự tìm hiểu của mọi giới.

  • Gửi ngày 21/08/2017
 • BÀN LUẬN VỀ CON MẮT THỨ BA (THE THIRD EYE)
  Tham luận - Nghiên cứu BÀN LUẬN VỀ CON MẮT THỨ BA (THE THIRD EYE)

  Các giải phẫu y học phương Tây hiện đại phát hiện rằng vị trí của thể tùng quả trùng khớp với vị trí của “thiên nhãn” [2] (tức con mắt thứ ba/ Third Eye) mà những người tu luyện miêu tả. Rất nhiều học thuyết tu luyện cho rằng, tuy mọi người đều có con mắt thứ ba, nhưng mà, ...

  • Gửi ngày 10/08/2017
 • ĐẤNG TỪ BI QUAN THẾ ÂM TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA MUÔN ĐỜI
  Tham luận - Nghiên cứu ĐẤNG TỪ BI QUAN THẾ ÂM TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA MUÔN ĐỜI

  Lòng từ huệ bao la lớn rộng Đem tình thường sự sống sẻ chia Trần gian vạn khổ còn kia Lòng người Bồ Tát đâu lìa chúng sanh (Đức Quan Âm)

  • Gửi ngày 14/07/2017
 • MỘT GÓC NHÌN VỀ LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NGƯỜI TUỔI TRẺ ĐẠI ĐẠO
  Tham luận - Nghiên cứu MỘT GÓC NHÌN VỀ LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NGƯỜI TUỔI TRẺ ĐẠI ĐẠO

  Lòng yêu nước là tình yêu đối với quê hương, đất nước; nỗ lực cố gắng không ngừng để dựng xây và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Lòng yêu nước là tình cảm cao cả, thiêng liêng của mỗi người dành cho quê hương đất nước. Nhà thơ Chế Lan Viên có nhắc đến lòng yêu ...

  • Gửi ngày 27/05/2017
 • CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI
  Tham luận - Nghiên cứu CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI

  Nhằm cứu độ nhân loại thoát khỏi cơ sàng sảy của ngươn Tận diệt, Đức Thượng Đế đã lâm phàm khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, rúc lên hồi chuông thức tỉnh con người tìm nẻo tu hành, và một nền đạo mới mang tên Cao Đài đã được khai sinh trên đất nước Việt Nam trong ...

  • Gửi ngày 27/05/2017
 • CON NGƯỜI VÀ VŨ TRỤ
  Tham luận - Nghiên cứu CON NGƯỜI VÀ VŨ TRỤ

  Thiên cơ vô cùng bí nhiệm, người đời tìm hiểu thiên cơ phải nhờ sự soi sáng của thần tiên mới trực nhận được phần nào. Mà thiên cơ là máy trời vận hành vũ trụ, trong đó có con người, đương nhiên con người có nhiều mối tương quan cùng vũ trụ trong sự sống và sự tiến hóa.

  • Gửi ngày 23/02/2017
 • NHÂN SINH QUAN ỨNG DỤNG
  Tham luận - Nghiên cứu NHÂN SINH QUAN ỨNG DỤNG

  Vũ trụ quan Cao Đài đã cho một khái niệm bao hàm nguồn gốc và cùng đích con người. Con người là tiểu vũ trụ có cùng một bản thể với đại vũ trụ và được sinh thành bởi cùng một nguyên nhân đầu tiên của toàn vũ trụ. Cuộc sống của con người là công cuộc hoàn thành những ...

  • Gửi ngày 20/02/2017