Album

KHÓA HẠNH ĐƯỜNG TRUNG CẤP NÂNG CAO TẠI HT.MINH CHƠN ĐẠO

Tổ chức Liên Giao Các HT. & Tổ Chức Cao Đài đã tổ chức Khóa Hạnh Đường Trung Cấp nâng cao tại HT.Minh Chơn Đạo từ 10/11/ đến 13/11/2018 cho trên 300 học viên
HỘI TRƯỜNG 300 HỌC VIÊN CÁC VỊ CHỦ TRÌ TRÊN 300 HỌC VIÊN