Album

Hội Nghị Liên Giao XI

Ngày 30/04/2018 tại Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài đã tổ chức hội nghị giao lưu hành đạo lần thứ XI.
Ông Phó Ban Tôn Giáo CP phát biểu Hội trường HT.Cầu Kho Tam Quan Trao cờ Luân lưu cho HT CKTQ