Album

HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC HỘI THÁNH và CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ

Theo thống nhất chung đã được Ban Tổ Chức Điều Hành các Hội Thánh thông qua, cứ mỗi năm Hội Nghị Liên Giao các Hội Thánh và các Tổ chức trong ĐĐTKPĐ luân phiên đăng cai TC Hội Nghị, năm nay Hội nghị lần thứ 12 được tổ chức tại Tòa Thánh Ngọc Sắc - Hội Thánh Minh Chơn Đạo, ấp Xóm Sờ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau vào ngày 16 và 17 tháng 02 Kỷ Hợi (21 và 22/03/2019). Trong Hội nghị 12, cờ luân lưu được trao từ Hội Thánh Cầu Kho Tam Quan cho Hội Thánh Minh Chơn Đạo. Sau đây là các hình ảnh của hội nghị 12
HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁC HỘI THÁNH TRONG ĐĐTKPĐ ANH LỚN TRƯỞNG BAN THƯ KÝ HUỲNH THANH PHONG ANH LỚN ĐẦU SƯ THÁI TĂNG TINH PHÁT BIỂU HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ CHỦ TỌA ĐOÀN HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ HỘI NGHỊ LIÊN GIAO LẦN 12 CÁC HỘI THÁNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG ĐĐTKPĐ ÔNG TRƯỞNG BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ PHÁT BIỂU ĐH THIỆN CHÍ THAM LUẬN VỀ HỌC VIỆN CAO ĐÀI TRAO CỜ LUÂN LƯU GIỮA HT. CKTQ & HT. MCĐ. ANH LỚN NGÔ THANH DIỆN (HIỆP THIÊN ĐÀI/MCĐ).